Arbetsmiljö på dagordningen

 

Ofta hörs i debatten politiska företrädare, forskare, nationalekonomer och andra tala om vikten av att fler jobbar längre. Varför då? Jo som ett resultat av att människor i Sverige lever allt längre och att våra välfärdssystem därför kräver fler som arbetar och bidrar, under så lång tid som möjligt. En i grunden positiv utveckling. Allt fler människors hälsa blir bättre och de flesta människor upplever arbete som positivt, både för den egna utvecklingen, social gemenskap, att känna sig behövd. Då måste det finnas jobb. Därför måste kampen för allas rätt till arbete och för fler jobb alltid stå högst på den socialdemokratiska dagordningen.
Men, om allt fler ska kunna jobba allt längre måste också frågan om arbetets villkor, arbetsmiljö och klimatet på våra arbetsplatser åter upp på samma dagordning. Under en period när facket varit hårt pressat, när många små arbetsplatser idag saknar såväl skyddsombud som andra fackliga företrädare är det inte så underligt att arbetsmiljöfrågorna fått stå tillbaka. Med en regering som dessutom direkt nedprioriterat arbetsmiljön, genom kraftiga neddragningar av Arbetsmiljöverkets resurser och avvecklad arbetslivsforskning är det inte förvånande att det går åt fel håll. Vi ser det i form av en oroande utveckling av svåra arbetsplatsolyckor, tyvärr också med dödlig utgång.
Men arbetsmiljö handlar om så mycket mer, mer än fysiska arbetsmiljörisker.
Stress, ständig tillgänglighet, obetald övertid, ensamarbete, hot och våld. Det nya arbetslivet innehåller många nya risker och faror. Till detta kommer också oönskade deltider, osäkra anställningsvillkor, timanställningar, ja listan kan göras lång.
Därför har vi socialdemokrater lyft upp frågan om en ordentlig satsning på arbetsmiljö i vår budgetmotion. Vi gör det under rubriken - Ett hållbart arbetsliv.
Här pekar vi på några av de saker vi tror måste göras för att bryta den negativa utvecklingen och medverka till att fler människor både kan och vill arbeta längre;
- motverka kränkande särbehandling, diskriminering, inkl. lönediskriminering
- satsning på arbetslivsforskning
- ordning och reda på jobbet
- ökade resurser för Arbetsmiljöverket
- sätt stopp för hot och våld
- utveckla arbetsorganisationen
- allas rätt till en kvalitativ företagshälsovård
- satsa på skyddsombuden, även för de små arbetsplatserna (regionala skyddsombud)
- kompetensutveckling i arbetslivet
Kanske är ändå det viktigaste av allt att vi nu tar täten och diskussionen om arbetsmiljö.
För att lyckas krävs politik, men det krävs också att vi har parter på arbetsmarknaden som kan, vill och får ta sitt ansvar. Med ett långsiktigt arbete kan vi skapa förutsättningar för en utveckling mot att fler människor både kan och vill arbeta längre. Det vinner anställda på våra arbetsplatser, näringsliv, arbetsgivare och Sverige på. Så skapas värdeburen tillväxt.


Ingemar Nilsson
Riksdagsledamot (S)
Västernorrland
 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-14 10:57