Detta vill vi med skolan

 

Svar på frågorna från lärarförbundets hemsida

 1. Minska barngrupperna och öka kvaliteten på fritidshemmen.

Med en rödgrön regering finns möjligheten att minska barngrupperna något då kommunerna kommer att få ökade statliga medel. Om den borgerliga regeringen är kvar finns inte möjligheten.

 

 1. Varje elev ska få det stöd den har rätt till enligt skollagen.

Vi kommer att utöka antalet särskilda undervisningsgrupper för barn med särskilda behov. Vi kommer att utvidga sommarskolorna till att bli ferieskolor. Detta kommer att ge bättre förutsättningar för elever att nå målen och bli behöriga till gymnasiet.

 

 1. Höj lärarnas löner.

I Sundsvall höjer vi redan i år lärarnas löner med 15 miljoner kronor utöver det centrala avtalet. Under åren 2010 -2012 har vi avsatt 45 miljoner kr i en särskild lönesatsning utöver det centrala avtalet till förskolelärare och lärare.

 

 1. Stoppa nedskärningarna på skolans område.

Med en rödgrön regering blir det mer pengar till kommunerna än med en borgerlig regering och vi kommer inte behöva göra några nedskärningar.

 

 1. Satsa mer pengar på skolan.

Vi har under årens lopp märkt att ökade resurser till skolan inte betyder ökade målresultat. Vi kommer därför att göra specifika, långsiktiga strategiska satsningar som jag skriver mer om i slutet av detta brev. Med en rödgrön regering blir det mer pengar till kommunerna än med en borgerlig regering.

 

 1. Minska barngrupperna i förskolan.

Vi vill minska barngrupper och med en rödgrön regering kommer det finnas pengar till det. Med en fortsatt borgerlig regering är det betydligt svårare att minska barngruppernas storlek då de inte kommer skjuta till medel i samma utsträckning.

 

 1. Satsa på lärarnas kompetensutveckling.

I Sundsvalls kommun har vi nyttjat lärarlyftet maximalt. Det tänker vi även göra när förskolelyftet införs. I vår särskilda satsning i Sundsvall på modellskolor för att höja måluppfyllelsen, erbjuds personalen på dessa skolor att läsa en 7.5 poängs kurs i pedagogik på universitetet. En forskare följer arbetet och stödjer personalen i deras kompetensutveckling.

 

 1. Satsa på skolledarna.

I Sundsvalls kommun vill vi att skolledarna ska få mer utrymme att vara pedagogiska ledare. Därför vill vi avlasta dem från andra arbetsuppgifter. Detta ska ske bland annat ske genom att anställa intendenter som stöttar skolledarna i administrativa och ekonomiska uppgifter.

 

 1. Anställa fler lärare

Med en rödgrön regering finns det möjlighet att öka lärartätheten något.

 

 1. Modernisera skolan med satsningar på datorer och ny teknik.

Med särskilda pengar i vår kommunala budget i Sundsvall satsar vi (S) på att modernisera 500 klassrum med den modernaste tekniken. Detta kommer att starta redan i september 2010. Detta innebär att vi får den modernaste undervisningsmiljön i Sverige.

 

 

Vad vill vi socialdemokrater?

 1. Vi Socialdemokrater vill utveckla Sundsvalls kommunala skolor. Vi har en klar idé hur vi ska förbättra måluppfyllelsen genom att höja statusen för läraryrket genom höjda lärarlöner samt genom ett långsiktigt, strategiskt arbete med undervisningsmiljön.

 

 1. Högre löner åt lärarna. Vi har avsatt 45 miljoner kr på tre år för att höja lärarnas löner i Sundsvall. Lärarna ligger i dag under övriga riket i lönenivå det vill vi ändra på. Lärarna är skolans viktigaste resurs.

 

 1. Sveriges modernaste lärmiljöer. Vi kommer att utrusta 500 klassrum med den modernaste digitala tekniken. Vi börjar med detta redan nu i september 2010.

 

 1. Modellskolor. Lärare på två skolor till att börja med får läsa en 7.5 poängs pedagogisk universitetsutbildning. Sedan ska kunskapen praktiseras på sin skola med stöd av forskare från Karlstads universitet. Syftet är att fler elever ska nå målen. Blir detta lyckat kommer fler skolor att få ta del av detta.

 

 1. Nolltolerans mot kränkande behandling. Vi har beslutat om en handlingsplan som ska gälla alla kommunens skolor. 3 miljoner kronor är avsatta till stöd för att genomföra handlingsplanen, arbetet ska följas av forskare. Ingen ska behöva bli kränkt på sin skola. Detta är även viktigt för att fler ska nå målen.

 

 1. Ferieskolor. Årets sommarskola blev en succé. Tack vare den så fick 35 elever behörighet till gymnasiet som inte klarade av det under pågående termin. Vi vill att alla ska kunna få en andra chans. Vi vill därför utveckla sommarskolan till att bli en ferieskola. Det är viktigt att detta kan erbjudas även på de andra loven under hela året.

 

 1. Rektorerna ska avlastas administrativa uppgifter så de kan vara pedagogiska ledare. Därför ska det anställas intendenter på skolorna.

 

 1. Fördela resurserna så att de med störst behov får mest stöd.

 

 1. Använda lärarlyftet och förskolelyftet så maximalt som möjligt. Fortbildningen för lärarna är viktig.

 

 1. Validera barnskötarnas kunskaper och erbjuda dem en kompletterande utbildning.

 

 1. Utveckla gymnasieskolan i nära samverkan med näringslivet så att utbildningen leder till anställning.

 

 1. 35 procent av maten på de kommunala skolorna ska vara ekologisk.

 

En röst på Socialdemokraterna i riksdagsvalet innebär mer resurser till kommunen och därmed bättre möjligheter i Sundsvall att anställa fler lärare i förskolan och skolan samt att utveckla skolan. Rösta på Socialdemokraterna den 19 september!

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-16 08:41