EU satsning på infrastruktur

      
Socialdemokraterna i Västernorrland


Öppet brev till Lena Asplund (M), Eva Lohman (M)och Emil Källström (C)

Onsdagen den 19 oktober kom beskedet från EU-kommissionen att EU genom TEN - T vill göra stora infrastruktursatsningar i Sverige och i Norrland. Bland annat pekar kommissionen ut en rad viktiga järnvägssatsningar i sitt förslag, varav flera är i Norrland.

Den största satsningen på Sverige sker på den Botniska korridoren, med riktade medel till Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. En satsning som ska knyta ihop Helsingfors i Finland och Stockholm och ned till Europa. En oerhört viktig satsning för industrin, men även för möjligheten att resa snabbt och på ett klimatsmart sätt.

I kommissionens förslag nämns även ytterligare satsningar på sträckan Sundsvall-Umeå samt dubbelspår på Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle.

Beskeden från EU-kommissionen är glädjande och väldigt välkomna. De är viktiga för Norrlands framtida utveckling, både för näringslivet och för människors möjligheter att bo och verka i Norrland. Men, vägen till förverkligande är långt ifrån spikrak. För att Sverige ska få del av pengar från EU så måste också den svenska regeringen vara beredd att investera. 

I socialdemokraternas budgetmotion finns resurser för att starta dessa projekt.
I regeringens budget finns däremot inga planer för investeringar presenterade.
Så sent som för två veckor sedan sa infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) att ”dubbelspår på ostkustbanan är inte aktuell på 5-10 årsperiod”.

Vår fråga till de lokala riksdagsledamöterna från den borgerliga regeringsalliansen, som upprepade gånger pekat på vikten av dessa satsningar, ja to.m. nu 2011 motionerat om behovet av investeringar är därför följande;

– Vad tänker ni göra för att regeringen ska följa EU-kommissionens förslag och satsa på 
   infrastruktur i Norrland?

Den möjlighet som nu erbjuds via EU är viktig att ta del av – om man vill att det ska finnas fungerande järnväg i hela Sverige. Det vill vi och hoppas att också regeringen vill.

 

Eva Sonidsson (S), Riksdagsledamot från Västernorrland

 

Ingemar Nilsson (S), Riksdagsledamot från Västernorrland

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-27 09:17