En trygg och rättssäker sjukförsäkring /Artikel av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein

Svårt sjuka människor kan inte vänta längre. Därför föreslog Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att riksdagen skulle ta initiativ till förändringar av sjukförsäkringen som skulle åtgärda åtminstone de mest akuta problemen. Det handlade om den ekonomiska situationen för de nollklassade, prövningen mot arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning och utförsäkringarna ur sjukförsäkringen. Egentligen behöver sjukförsäkringen förändras i grunden. Men vi avstod från att föreslå genomgripande förändringar därför att vi hoppades kunna bli eniga med åtminstone de borgerliga partier som utåt kritiserat sjukförsäkringen. Tyvärr visade det sig att de borgerliga partier som kritiserat försämringarna av sjukförsäkringen inte var beredda att arbeta för en förbättring. Regeringen tycker att förändringarna i sjukförsäkringen varit en framgång.

I somras beslutade riksdagen på initiativ av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att förbättra sjukförsäkringen. Riksdagen tog bland annat beslut om att höja ersättningen till de sk nollklassade. Utan initiativet från vår sida hade den här gruppen fått en ersättning som var betydligt lägre än vad de hade innan utförsäkringen, en ersättning som det hade varit mycket svårt att leva på.

 

En stor stridsfråga nu är frågan om prövningen mot arbetsmarknaden efter 180-dagar. Dagens prövning sker emot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad och innebär att människor kan tvingas säga upp sig mitt under pågående rehabilitering, för att istället ställa sig sist i kön på Arbetsförmedlingen. Regeringen har efter nederlaget i riksdagen i somras gett Försäkringskassan i uppdrag att utreda frågan och återkomma med svar i mars 2012. Det är inte ok menar vi som vill se att regeringen snarast återkommer till riksdagen med lagförslag. Det finns nu återigen majoritet i riksdagen för att regeringen ska sluta förhala besluten och återkomma med lagförslag, inte utredning senast i mars 2012. Åtminstone de mest akuta bristerna inom sjukförsäkringarna måste åtgärdas snarast.

 

Det är märkligt att det inte råder en större samsyn kring frågan om att ha en modern och rättvis sjukförsäkring. Dagens sjukförsäkring har stora brister som leder till att många människor i vårt land har en väldigt svår situation. I många fall handlar det om att svårt sjuka människor istället för att koncentrera sig på rehabilitering och att tillfriska från sjukdomar också måste bekymra sig om den ekonomiska situationen. Det är oacceptabelt menar vi.

 

De borgerliga partiernas linje som går ut på att förhala nödvändiga förbättringar i sjukförsäkringen är ett bevis på att de inte ser de människor som drabbats av regeringens försämringar. Vi är övertygade om att sjukförsäkringarna måste ses över grundligt, men de åtgärder vi tar till nu handlar om att lösa de mest akuta problemen som många människor känner. Vi kommer att fortsätta arbeta för en trygg och rättssäker sjukförsäkring.

 

Susanne Eberstein

Riksdagsledamot (S)

 

Ingemar Nilsson

Riksdagsledamot (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-13 08:07