Förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

                                                                            

 

 

2012-08-29

 

 

Nedlagda röster kan bryta den politiska låsningen

 

Den politiska låsningen i Sundsvall måste brytas nu. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ser dock inga möjligheter till samarbete med er i kommunledningen för ett genomförande av den Mål- och resursplan som beslutades av kommunfullmäktige den 18 juni. Detta efter noggranna analyser av situationen i sin helhet och av de förslag som kom från er.

 

För att bryta den politiska låsning som råder på grund av nuvarande mandatfördelning i kommunfullmäktige är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet beredda att avstå från att rösta om ni i kommunledningen väljer att under hösten presentera en ny budget för kommunfullmäktige. Detta under förutsättning att den nya budgeten innebär följande saker:

 

·         Stopp för privatisering av kommunal verksamhet.

·         Ett uttalat kommunalt nej till ytterligare etablering av friskolor i Sundvall under nuvarande mandatperiod.

·         Genomförande av den jobbsatsning (bland annat sommarjobb och kommunal vuxenutbildning) som finns i den socialdemokratiska mål- och resursplanen för 2013-14.

·         Sundsvallsborna ska återigen bli betraktade som medborgare istället för kunder.

·         Det sker inga förändringar av den politiska organisationen eller utökning av politiska poster.

 

Sundsvallsbornas bild av oss politiker har inte blivit mer positiv efter den politiska turbulensen de senaste 72 dagarna. I syfte att återupprätta förtroendet för politiken i Sundsvall och visa på de politiska skillnaderna mellan partierna behövs det fler politiska debatter. För att denna överenskommelse ska kunna träffas ska de involverade partierna förbinda sig att minst en gång per halvår (med start andra halvåret 2012) fram till valet 2014 delta i av partierna särskilt ordnade offentliga politiska debatter.

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet önskar er reaktion på detta förslag så snart som möjligt och ser gärna att samtal sker redan fredag den 31 augusti.

 

 

 

 

Peder Björk (S)                                        Kim Ottosson (V)

Oppositionsråd                                         Partiföreträdare

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-29 10:36