Håller Sjödin måttet?

 

Det är snart ett år sedan Sundsvall fick ett nytt kommunalråd i moderaten Magnus Sjödin. Det är så pass lång tid att det går att börja utvärdera hans ledarskap.

 

Som politiker har Magnus Sjödin ökat fokuseringen på person i den lokala politiken. Som oppositionsråd attackerade han dåvarande kommunalrådet Anita Bdioui. Han fokuserade hårt på personen Anita och hennes påstådda tillkortakommanden. Detta fick även genomslag i den största lokaltidningen och tonen i lokalpolitiken blev hårdare och brutalare.

 

Som kontrast till Anita ställde han sig själv. En stark man som såg vad kommunen behövde och personligen skulle se till att rätt saker hände. Han skulle inte tveka att ta enskilda tjänstemän i örat om så behövdes. Den reklamfilm som Moderaterna körde i tv 4 torde sakna motstycke i Sverige på detta tema. Det är något Putinlikt över hur Sjödin framställs i den.

 

Strategin fungerade och Sjödins parti gick starkt framåt i kommunalvalet. Det skedde dock på allianspartiernas bekostnad. Centern och kristdemokraterna tog stryk. Allliansen som helhet ökade inte mandatmässigt utan de missnöjda sundsvallsborna röstade på Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Nu blev Sjödin ändå kommunalråd efter Miljöpartiets sidbyte efter valet. Ett sidbyte som vad jag kan förstå drevs av enskilda individers strävan efter position och titlar mer än av sakpolitiska skäl.

 

Hur har det då gått för Sundsvalls starke man så här långt? Ett kommunalråd blev tre (samtliga män) och kostnaderna för politiken har ökat. Kommunalrådsgruppen tycks ha blivit ett nytt beslutsorgan där beslut fattade i nämnder och styrelser korrigeras och upplevda felaktigheter rättas till. När majoriteten räknat fel på 54 miljoner i budgeten för socialnämden så är det tjänstemännens fel trots att oppositionen räknat rätt utifrån samma underlag.

 

Sjödin anser sig också ha viktigare saker för sig än att diskutera sin politik offentligt med oppositionen. Han har sedan han blev kommunalråd vägrat debattera med oppositionsrådet Peder Björk nu senast i samband med drakbåtsfestivalen.  Detta är en skarp kontrast mot Peder Björk som under fjolåret ställde upp i fyra debatter under perioden maj till september. Sjödin är överhuvudtaget osynligare än sina företrädare i det offentliga samtalet.

 

Genom att så hårt fokusera på person, såväl sin egen som de politiska motståndarna har Sjödin satt stark press på sig själv. Så här långt har han enligt undertecknad mycket kvar att bevisa för att leva upp till sin egen bild av den starke ledaren.

 

 

Roger Johansson

Ordförande Socialdemokraterna i Sundsvall

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-31 13:28