Högre utbildning för tillväxt i hela landet

Utbildning och forskning är en av de absolut viktigaste faktorerna för stark tillväxt i en region. Därför har vi Socialdemokrater alltid hävdat vikten av att den högre utbildningen är spridd över hela landet, och det var även därför en Socialdemokratisk regering gjorde dåvarande Mitthögskolan till universitet.

De borgerliga med Moderaterna i spetsen kallade det för byhögskolor och opponerade sig mot den utvecklingen. Den synen avspeglar sig fortfarande hos de borgerliga. Den borgerliga regeringen har i höstbudgeten minskat antalet platser på de nyare högskolorna och universiteten, däribland Mittuniversitetet. Istället har man flyttat över platser till de traditionella universiteten, så som Lund och Uppsala. Denna minskning gör man samtidigt som Mittuniversitetet har sitt högsta söktryck under tiden som universitet. 

För oss Socialdemokrater är den prioriteringen fullständigt orimlig. I en tid då Europas ekonomier är i kris, då vi fortfarande har massarbetslöshet och då söktrycket är högt, är det enda rationella att faktiskt låta folk studera. Utbildning är viktig för att människor ska kunna komma i arbete. Den moderatledda regeringen försvårar arbetslinjen genom sitt beslut att minska platserna på Mittuniversitetet.

Vi socialdemokrater har en annan syn på närings- och utbildningspolitiken. Vi vill se att alla ska ha möjlighet att ta del av högre utbildning och vi vill att möjlighet till tillväxt ska finnas i hela landet. Vi hoppas den borgerliga kommunledningen i Sundsvall delar vår syn och att de också kraftigt meddelar den inställningen till sina partivänner i regeringen. Hittills har det varit klent med det.  

Naturlig tillväxt kan uppstå i regioner även utanför storstäderna. Likaså kan politiker påverka tillväxt och jobbskapande. Politiska lösningar kan minska arbetslösheten, och öka möjligheten till utbildningen i hela Sverige. Tidigare Socialdemokratiska regeringar har gjort det.  Med en moderatledd regering går nu tyvärr utvecklingen i Sverige i motsatt riktning.

Ingemar Nilsson (S), Riksdagsledamot

Peder Björk (S), Oppositionsråd i Sundsvall

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-02 13:27