I skuggan av en budget - Krönika av Ingemar Nilsson, riksdagsledamot från Västernorrland

 
I skuggan av en budget 

För drygt två veckor sedan fick Sverige ta del av en budget från den moderatledda regeringen som bäst beskrivs som att bromsa i uppförsbacken. Ansvar, ansvar, skyddsvallar och sänkt restaurangmoms, det var det hela. Nu har vi socialdemokrater presenterat hur vårt politiska alternativ ser ut. Efter det som av media beskrivits som en stormig resa och för oss som varit involverade upplevts som en i högsta grad normal och demokratisk process i ett folkrörelseparti, har vi nu visat hur vi vill bygga Sverige starkt för framtiden och öka rättvisan. Hur kan bilden av vår process bli så olika? Ja det får nog till största delen skrivas på kontot för medias behov av dramaturgi. Nåväl, det känns ändå väldigt bra att intresset för vårt budgetförslag och vår politik är så stort. Det visar att Socialdemokraterna behövs i svensk politik. Den gamla klassiska frågan; -vad hvilja socialdemokraterna- kan nu alltså besvaras;

– En kraftig satsning på utbildning, både på eleverna och på lärarna. Sverige ska konkurrera med kunskap och kometens, inte med låga löner.

– En kraftsamling för att utveckla svenskt näringsliv för framtiden, genom samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

– En ordentlig satsning på bostadsbyggande och klimatupprustning av miljonprogrammet.

– Offensiva satsningar på infrastruktur, främst järnväg.

– Ett första och viktigt steg för att jämställa beskattningen av lön och pension.

– En ordentlig satsning på en a-kassa värd namnet.

– Resurser till en sjukförsäkring som kan leva upp till namnet.

– Insatser för minskad barnfattigdom.

– Ökade resurser till sjukvården och nej till höjda högkostnadsskydd.

Detta är en budget vi lägger för att bygga Sverige starkt för framtiden, men med fortsatt ansvar för starka offentliga finanser, goda ekonomiska marginaler i en osäker tid i en turbulent omvärld. Vårt sätt att finansiera våra satsningar bygger på klassisk socialdemokratrisk politik, där de som har lite bättre marginaler får ta ett större ansvar för att alla i vårt samhälle ska chansen att vara med. Så vill vi rusta Sverige för framtiden, en framtid som vi tror på och är väldigt intresserade av. Det är ju där vi ska leva resten av våra liv.

Ingemar Nilsson

Riksdagsledamot (S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-12 11:09