Ickepolitik, ett sätt att leda Sverige in i framtiden? Krönika av Ingemar Nilsson

Oavsett om frågorna handlar om galopperande elpriser (med följsamma chefsbonusar i energiföretagen), stillastående tåg, utförsäkrade människor, alltfler unga förtidspensionärer, sjunkande resultat i den svenska skolan eller en ökande barnfattigdom, så är svaret detsamma. Det går bra för Sverige, svensk ekonomi är urstark. Vi föreslår ett jobbskatteavdrag. Om det i något enstaka fall finns något litet fel så beror det på tidigare socialdemokratiska regeringar. Är verkligen livet och politik så enkelt?

Nej knappast. Min bild är det finns en lång rad politiska frågor som vi behöver gripa oss an.

– 400 000 människor är arbetslösa. Det som för Anders Borg 2006 var massarbetslöshet har ökat med närmare 100 000.

– Ungdomsarbetslösheten är extremt hög och ökar.

– Långtidsarbetslösheten ökar, samtidigt växer arbetskraftsbristen pga. uteblivna

   utbildningssatsningar.

– Barnfattigdomen ökar som ett resultat av att de ekonomiska klyftorna ökar.

– Svensk skola halkar efter.

– Svårt sjuka människor utförsäkras.

– Elmarknaden fungerar inte och både privatpersoner och industrin får betala.

– Tågen står stilla.

Så byggs inte Sverige starkt för framtiden. Politik kräver både vilja och ledarskap.

Vad som nu behövs är mer av politik och mindre av marknad. Det vore i alla avseenden bättre att använda det ekonomiska utrymme som de två senaste jobbskatteavdragen motsvarar till att höja barnbidraget och ersättningen till arbetslösa. Det skulle både öka rättvisan, minska inkomstskillnaderna och stimulera efterfrågan betydligt effektivare än att de redan välbeställda kan öka sitt sparande.

Det vore smartare och mer framtidsinriktat att satsa på arbetsmarknadsutbildning för människor som drabbats av arbetslöshet än att låsa in dem i jobb- och utvecklingsgarantins Fas 3 under slavliknande förhållande. Det är dags att inse att marknaden inte löser problemen på vare sig tåg eller elmarknaden. För det krävs både politisk vilja och ledarskap. 

På alla dessa områden har vi socialdemokrater tydliga förslag. Förslag för ett jämlikare, rättvisare, modernare och mer framtidsinriktat Sverige.

Ingemar Nilsson

riksdagledamot (s)

Västernorrland

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-23 15:19