Interpellation angående järnvägssituationen i Sundsvall

 Till; Magnus Sjödin (M), Kommunstyrelsens ordförande

 

Fungerande kommunikationer till och från Sundsvall är en av de viktigaste förutsättningarna för att Sundsvall ska fortsätta utvecklas. I synnerhet järnvägen är viktig såväl för oss som bor här som för företagen i regionen.

Därför måste järnvägen vara en högt prioriterad fråga för Sundsvalls politiker.

 

Under hösten har en rad försämringar skett på järnvägen i Sundsvall. Uteblivna tåg, restiden har ökat, nattåg som försvunnit och servicen i Sundsvall har försämrats. Trots detta har inte den borgerliga kommunledningen agerat.

 

Här krävs gemensamma ansträngningar över partigränserna och det krävs en aktiv kommunledning om vi ska uppnå våra mål som innehåller bland annat dubbelspår på ostkustbanan.

 

 

Med anledning av detta är mina frågor till Magnus Sjödin följande:

 

– Vad har ni gjort för att motverka de försämringar som skett på järnvägen i Sundsvall?

 

– Är kommunledningen beredd att tillsammans med oss i oppositionen göra ett gemensamt arbete för att försöka förbättra järnvägssituationen i Sundsvall?

 

 

 

Peder Björk (S)

Oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-30 14:00