Jag vägrar vara kund!

 

                                                                                                       

 

 

 Vi befinner oss i en tid där vi vet priset på det mesta, men får allt svårare att veta värdet på något. Det är en tid där borgerliga politiker på allvar hävdar att kund är det finaste man kan vara i jämförelse med medborgare. Därför är en av de viktigaste politiska frågorna att debattera just nu synen på oss Sundsvallsbor.

 

Den dag som Sundsvallborna verkligen ses som kunder blir den dag då vi accepterar att välfärden i Sundsvall tillhandhålls efter spelreglerna på en marknad. Spelregler som innebär att tillgång och efterfrågan ska avgöra hur mycket välfärd som produceras och vilket pris välfärden ska ha. Samhället ses då som en butik som ska betjäna medborgarna i deras roll som kunder där det som  kund handlar om att med plånboken i handen välja mellan produkter som avgörs av storleken på det du håller i handen.

 

Ytterst handlar en diskussion om medborgare och kunder om synen på människan och människovärdet: människan som medborgare i ett samhälle eller människan som en kund på en marknad. Som medborgare ska vi tillsammans formulera gemensamma mål. Som medborgare har vi ett gemensamt ansvar att forma ett samhälle. Som medborgare, till skillnad från kunder, har vi både rättigheter och skyldigheter. Vi kan inte bara kräva att våra egna behov ska uppfyllas utan att ta hänsyn till andras behov.

 

Vi socialdemokrater kommer aldrig att låta medborgare bli kunder. Vi är övertygade om att det är många fler än vi som har denna uppfattning. Därför har vi startat en kampanj under parollen ”Jag vägrar vara kund”.  Vi vill uppmana alla som delar vår uppfattning att visa det genom att bära knappen som du ser ovan. På så sätt kan vi tillsammans visa omvärlden i allmänhet och Sundsvalls borgerliga kommunledning i synnerhet att i Sundsvall är medborgare det finaste man kan vara, inte kund!

 

För att få vår populära knapp hör av dej till expeditionen på 060-12 22 82 eller maila sap@sundsvall.abf.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-26 13:09