Med små steg framåt - Krönika av Ingemar Nilsson, riksdagsman

Sedan riksdagen hade upprop den 4 oktober 2010 har det gått 262 dagar. Mitt första riksdagsår är tillända. Ett spännande och händelserikt år, både som riksdagsledamot och som socialdemokrat. Nu har man hyggligt kommit in i vad uppdraget innebär. Vi socialdemokrater har dessutom till stora delar format ett nytt lag och ett visst mått av medvind känns i opinionen.

 

Har man då kunnat påverka den politiska utvecklingen under dessa 262 dagar?

I oppositionsrollen är naturligtvis möjligheterna starkt begränsade. Minoritetsregeringen får igenom sina förslag med stöd av Sverigedemokraterna i nittio procent av alla omröstningar.

Ändå har vi lyckats med några små framsteg. Genom aktiv opinionsbildning har vi lyckats sätta strålkastarna på några av de största orättvisorna i samhället. Mycket av debatten har handlat om socialdemokratiska hjärtefrågor, den havererade arbetsmarknadspolitiken, misslyckandet med socialförsäkringarna, främst sjukförsäkringen.

Långsamt ser vi också på dessa områden små, små framsteg. Stopp för ytterligare överföring av människor till FAS 3, något reviderade regler i A-kassan, rivit upp Lex Laval, och små förbättringar av de värsta bristerna i sjukförsäkringen.

 

Inom mitt eget politikområde, Näringsutskottet ser vi också tydliga skillnader i politiken.

Ett alliansblock som i varje fråga hyllar marknadens förträfflighet, trots kaos med galopperande elpriser och haveri i tågtrafiken. Därför var det glädjande (inte bara för att jag själv hade förmånen att vara partigruppens föredragande) att vi i förra veckan lyckades få majoritet för en ordentlig översyn av avregleringens effekter när det gäller just elmarknaden och persontrafiken på järnväg. En sådan översyn, med ett tydligt konsument-perspektiv behövs, nu.

Vi har också lyckats få majoritet för att förhindra ytterligare utförsäljningar av statliga företag, en liten framgång som också fick visst mediegenomslag.

I Näringsutskottet återstår dock massor att göra för att rusta Sverige som en framgångsrik företagsnation, som ligger i täten och konkurrerar med kunskap och kompetens. Inte minst behövs insatser när det gäller regelförenklingar för företagandet. Här pratar regeringen mycket, men levererar väldigt lite. Sverige behöver också en regionalpolitik som ger förutsättningar för utveckling i hela landet. Diskussionen om EU:s sammanhållningspolitik (EU:s strukturfonder bl.a.) blir viktig under det kommande året, inte minst ur ett Västernorrlandsperspektiv.

 

Nu tänker jag ägna ett antal sommarveckor åt att fundera på vilka frågor jag ska driva under nästa riksdagsår. Jag ska bl.a. bestämma mig för vilka motioner jag ska lägga när riksdagen återsamlas i höst. Hugade läsare med goda idéer är välkomna med förslag för att politiken ska ta ytterligare steg framåt för ett bättre Sverige och Västernorrland!

 

Ingemar Nilsson

Riksdagsledamot (S) Västernorrland

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-22 12:06