Misskötsel av järnvägen hotar jobben / debattartikel av Ingemar Nilsson

 

Under föregående vecka blev det känt att det norska transportföretaget Cargonet slutar att köra gods på järnväg i Sverige. Cargonet var det enda godsbolaget i Sverige som körde lastbilstrailers på tåg, så kallad kombitrafik. En mycket effektiv transportlösning som både ger minskad klimatpåverkan och mindre trängsel på vägarna. Som skäl för att man lämnar Sverige anger Cargonet bland annat att punktligheten i transporterna inte kan garanteras. Samtidigt är de starkt kritiska till regeringens fördubblingar av järnvägens banavgifter.

Beslutet är ett steg åt helt fel håll, både för miljön och för jobben. Cargonets beslut hotar också jobb i Sundsvall.

 

Infrastrukturen är själva blodomloppet i det moderna samhället. Genom att bygga ut och förfina infrastrukturen kan vi växa som nation, skapa fler jobb och nya möjligheter. Vill vi som en relativt liten nation långt upp i norr, hävda vår plats i den globala konkurrensen räcker det inte med en hyfsad infrastruktur, halvhjärtade satsningar eller tåg som bara oftast kommer i tid. Det krävs en infrastruktur i toppklass, en snabb, effektiv och modern infrastruktur som underlättar för människor vardag, skapar nya regioner, nya möjligheter och ny utveckling.

 

För att utveckla Sverige krävs att godstransporterna på järnväg fungerar. Så är det inte i dag. Exportindustrin vill köra allt mer gods på järnväg men det går inte. Anledningen är såväl bristande kapacitet som kvalitet i järnväggsystemet. Det innebär att situationen blir allt mer osäker och företag drar sig för att investera i ökad produktionskapacitet. Följden kan bli att vi går miste om nya arbetstillfällen både i Västernorrland och i hela Sverige.   

 

Den moderatledda regeringen verkar inte förstå exportindustrins behov av fungerande transporter. I stället för att satsa ordentligt på järnvägen väljer man att sänka krogmomsen.

 

Även underhållet av det befintliga järnvägsnätet måste förbättras. I Västsverige kastade nyligen Trafikverket 125 miljoner kronor rakt i sjön när man kompenserade en inhyrd entreprenör som misskött sig. Vi socialdemokrater vill att avhjälpande underhåll återinförs i Trafikverkets regi. Det är viktigt att denna kompetens finns inom Trafikverket och att vinterunderhållet inte är i händerna på oseriösa aktörer, vilket var fallet i Västsverige.

Vi har inte längre råd att låta järnvägen vara en experimentverkstad för privatiseringar.  

 

Vi vill satsa 101 miljarder mer än regeringen i framtidens infrastruktur under den här planerioden. Det löser inte alla problem, men det ger Sverige en bättre position gentemot våra konkurrentländer, större förutsättningar för tillväxt och utveckling, för nya jobb och framtidstro.

Det gör det möjligt att rätta till de största bristerna och att få en järnväg som det går att lita på. 

 

Ingemar Nilsson

Riksdagsledamot (S)

Västernorrland

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-13 08:11