Peder Björk: Den viktiga debatten som inte blev av

 

På Drakfestivalen söndagen den 14 augusti skulle jag ha debatterat Sundsvalls utveckling med Magnus Sjödin (M), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall. Debatten blev aldrig av eftersom Sjödin valde att dra sig ur den. Därför finns det nu inga svar från den borgerliga majoriteten i Sundsvall på följande för Sundsvall så viktiga frågor:

  • hur får vi fler människor i jobb?
  • hur ökar vi kvaliteten i välfärden?
  • hur skapar vi bättre och fler boendemöjligheter?

 

Eftersom debatten och svaren uteblev vill jag i alla fall kort redovisa min och Socialdemokraternas syn på några av dessa frågor.

 

När det gäller jobben så är det självklart så att grunden för fler jobb är att företag vill och kan bedriva verksamhet i Sundsvall. Det som dock ofta försvinner i debatten är att det är människor som ska utföra jobben i företagen eller för den delen starta eget. Då måste politiken handla om konkreta åtgärder för att få fler människor anställningsbara eller kunniga i att driva egna företag.

 

Först och främst måste den rekordhöga ungdomsarbetslösheten motarbetas genom erbjudande om studier, praktik- och traineeplatser, sommarjobb, stöd att start eget, m.m. Lägg också till en omfattande vuxenutbildning, satsning på framtidbranscher och entreprenörskap i skolan ända från förskolan. Det räcker dock inte med fler jobb, de måste också bli bättre. Heltid ska vara en rättighet och arbetslivet måste utformas så att ett aktivt arbetsliv kan kombineras med en rik fritid. Vad vill Sjödin?

  

Det är fler människor i jobb som skapar förutsättningar för en bra välfärd. Det finns goda möjligheter att förbättra kvaliteten i välfärden i Sundsvall, särskilt inom äldreomsorgen. Även här måste fokus vara på människor. Vi Socialdemokrater tycker att det räcker med besparingar och satsar därför i våra förslag på utveckling av kvaliteten. Vi vill låta den enskilde få mycket större inflytande över sina egna hemtjänsttimmar och kunna välja leverantör av mat. På sikt vill vi sänka åldern för rätt till hemtjänst utan bedömning till 70 år. Samtidigt ska de äldre i hela Sundsvall (inte bara centrum) kunna erbjudas bra boende. Vi kan tänka oss att pröva nya former för utförande av verksamheter, men det är alltid kvaliteten som måste komma i första hand. Vad vill Sjödin?

 

För att människor ska välja Sundsvall räcker det inte med jobb och bra välfärd utan det kräver också goda boendemöjligheter. Vi socialdemokrater vill se möjligheter för alla till bra boende och det kräver en god mix av boendeformer. Därför är det så viktigt för oss att värna hyresrätter och ett kommunalt bostadsbolag. Samtidigt ska vi främja utvecklingen av nya bostadsområden som exempelvis Norra Kajen, där även bostadsrätter och äganderätter kan få utvecklas. Även när det gäller bostäder måste ungdomar få en chans och därför bör det satsas på billiga och bra bostäder för yngre med generösa villkor för möjligheten att hyra en lägenhet. Sundsvall behöver ett bostadspolitiskt program och det kommer vi presentera ett förslag på. Vad vill Sjödin?

 

Detta var nu andra gången sedan Magnus Sjödin (M) blev kommunstyrelsens ordförande som han vägrar debattera Sundsvalls utveckling med mig utanför kommunfullmäktige. Jag vill påstå att Sundsvall skulle utvecklas bättre med mer offentlig debatt, inte mindre. Tyvärr delar inte den borgerliga majoriteten i Sundsvall den uppfattningen och det blir vi alla förlorare på.

 

 

Peder Björk (S)

Oppositionsråd

Sundsvall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-31 13:12