Bostadskontrakt

Vi socialdemokrater i Sundsvall vill föra en bostadspolitik som aktivt leder till fler jobb och ökad välfärd. Bostadspolitiken är en viktig del i utvecklingen av Sundsvall. En bra bostadssituation har stor betydelse för människors och särskilt ungdomars vilja och möjlighet att bo och leva i kommunen samt företagens vilja att bedriva verksamhet här. Vi kan aldrig acceptera att en bristande bostadspolitik sätter hinder för människor att flytta hit för att pröva ett nytt arbete eller påbörja en utbildning.

En socialdemokratisk bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet.

En rödgrön regering vill skapa ännu fler möjligheter till ett bra boende genom att stimulera byggande av hyresrätter med rimliga hyror och med miljövänligt teknik. Vi vill även jämna ut skillnaderna mellan hyresrätter och bostadsrätter genom att införa ROT-avdrag också för hyresrätter.

 

Alla människor, inte bara de med särskilt goda ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader i en trygg boendemiljö. En aktiv bostadspolitik främjar integrationen. Alla bostadsområden ska vara attraktiva boenden. Bostadspolitiken är därför en grundläggande del i den generella välfärdspolitiken.

 

Just därför tycker vi socialdemokrater att det är viktigt med ett kommunalt bostadsbolag i form av Mitthem. Det är ett viktigt verktyg för att kunna påverka och utveckla boendesituationen i Sundsvall. Vi är beredda att fortsätta utveckla allas möjligheter till ett bra boende i möjligheternas Sundsvall genom följande konkreta förslag: 

 

·         Mitthem får i uppdrag att bygga eller äga hyresrätter också utanför de centrala delarna av Sundsvall.

·         Mitthem får i uppdrag att erbjuda fler trygghetsboenden utanför de centrala delarna av Sundsvall.

·         Mitthem får i uppdrag att aktivt delta i och pröva byggande av hyresrätter vid skapandet av nya stadsdelar i Sundsvall.

·         Fler ungdomar måste kunna erbjudas boende hos Mitthem. Därför ska det inte krävas en tillsvidareanställning för att hyra en lägenhet hos Mitthem.

·         1 % av Mitthems vinst ska varje år användas till sociala projekt i de områden där Mitthem har hyresrätter.

·         För att tydliggöra den politiska viljan i utvecklingen av bostadssituationen i Sundsvall ska ett bostadspolitiskt program utarbetas.

·         Införande av bostadskö i Sundsvall ska utredas

 

 

FAKTA OM MITTHEM – SUNDSVALLS KOMMUNALA BOSTADSBOLAG

 

  • Mitthem har totalt 5 570 lägenheter varav 900 studentlägenheter.  
  • Andelen hyresrätter i Sundsvall är 25 % av den totala bostadsmarknaden. Kan jämföras med 40 % hyresrätter i hela Sverige. 
  • Andelen bostadsrätter i Sundsvall är 32 %. Kan jämföras med 18 % i hela Sverige. 
  • Mitthems marknadsandel av hyresrätterna i Sundsvall är ca 38 %. 
  • Mitthem har cirka 800 Plusboendelägenheter för äldre. 
  • År 2009 underhöll och reparerade Mitthem sina lägenheter för ca 71 Mkr. 
  • I Mitthems hyra ingår: kabel TV, Internetanslutning 2 Mbit samt hyressättningsavgift.

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-27 17:03