Sent ska syndaren vakna

I en artikel i Dagbladet den 15 september kan man läsa att moderaterna, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och handelsminister Ewa Björling, vill agera mot EU:s nya direktiv som skärper reglerna för högsta tillåtna svavelhalt i marint bränsle i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Ett beslut som innebär att kraven i dessa områden bli mycket hårdare i övriga Europa.

Vi Socialdemokrater bejakar skärpta miljökrav, men vi vill samtidigt konkurrens på lika villkor. Direktivet som gör kraven om utsläpp av svavel ännu hårdare missar sitt syfte. I stället för att sätta press på företagen att förbättra sitt miljöarbete mer, så gör man reglerna tuffare i en region där kraven redan är höga. Eftersom reglerna är avsevärt hårdare i några få områden så innebära det att det blir billigare med båttransporter mellan Brasilien och Holland, än mellan Sverige och Holland, något som kommer öka de totala svavelutsläppen.

Dessutom kommer konsekvenserna i Sverige att bli att större företag lägger över mer transporter på vägarna, något som också drabbar miljön.

Det är därför väldigt bra att vissa ministrar nu bestämt sig för att driva frågan gentemot EU. Det dessa dock inte berättar är att den svenska regeringen, under förra mandatperioden, var med och drev på för ett genomförande av detta direktiv. Vid ett möte med organet IMO (International maritime organisation) i oktober 2008 godkände den svenska regeringens representant dessa förändringar, utan någon som helst konsekvensanalys. Den dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson (C) vägrade sedan, trots kritik från oppositionen, att agera, detta trots att både Finland och Estland lämnat synpunkter att direktivet riskerar att slå hårt mot både näringsliv och miljö i östersjöområdet.

Den socialdemokratiska oppositionen påpekade, bland annat genom en anmälan till konstitutionsutskottet, att beslutsunderlaget var dåligt, att lagen har stora brister och att den hotar miljön både globalt och i Sverige. Den hotar också jobb och näringsliv, framförallt i norra Sverige.

Självklart ser vi Socialdemokrater positivt på att delar av regeringen tagit till sig frågan. Men det är på tok för sent, snarare politisk teater, vilket bekräftas av miljöminister Andreas Carlgrens kommentarer.  Ansvaret för genomförandet av dessa förändringar ligger inte på någon annan än Fredrik Reinfeldts regering.

 

Ingemar Nilsson, Riksdagsledamot (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-27 13:52