Sommarjobb – en väg till arbetsmarknaden

 Kontakter och arbetslivserfarenhet är avgörande för att få ett jobb. Därför är sommarjobb ett viktigt steg på vägen till en långvarig anställning. I Socialdemokraternas vårbudget föreslår vi en sommarjobbgaranti som skulle ge 200 000 nya sommarjobb åt unga över hela landet. Det är en verkningsfull åtgärd som underlättar ungas inträde på arbetsmarknaden.

Den moderatstyrda regeringen har misslyckats med sin jobbpolitik. Arbetslösheten bland unga är högre än när Moderaterna tog över makten 2006. De jobbpolitiska åtgärderna har dömts ut som dyra och ineffektiva. Ett tydligt exempel är sänkningen av arbetsgivaravgiften som kostar samhället 16 miljarder kronor om året utan att ge några märkbara sysselsättningseffekter. Det är hög tid för en ny politisk inriktning.

Vi vill investera i det som bygger Sverige starkt och konkurrenskraftigt – utbildning, innovationer och infrastruktur. Vi vill också se en rad insatser riktade mot ungdomar. I vår vårbudget föreslår vi satsningar på traineeplatser, utbildningsvikariat samt ett utbildningskontrakt som ger alla unga möjlighet att läsa in sin gymnasieexamen.

Satsningar på sommarjobb ger både praktisk arbetslivserfarenhet, kontakter och referenser för framtida jobbsökande. Detta är särskilt viktigt för unga som ofta saknar referenser från tidigare anställningar. Möjligheten att få ett sommarjobb skiljer sig dock mellan kommuner och beroende på vilka kontakter och nätverk du har. Det är dags att samhället börjar ta ansvar för de unga som saknar kontaktnät och vi föreslår därför en sommarjobbsgaranti för unga.

Full sysselsättning är det övergripande målet för den socialdemokratiska politiken och vi kommer aldrig att acceptera det slöseri som ungdomsarbetslöshet innebär. Därför driver vi en politik som sätter jobben främst.

Lisa Ulander, Ordförande SSU Sundsvall

Ingemar Nilsson (S), Riksdagsledamot

Peder Björk (S), Oppositionsråd

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-21 10:22