Ungdomskontrakt

LÅT UNGDOMSGENERATIONEN TA PLATS

 

De närmaste åren lämnar de största ungdomskullarna sedan fyrtiotalistgenerationen gymnasieskolan. Det betyder att tusentals unga vuxna i vår kommun stiger in i vuxensamhället. Det är en fantastisk möjlighet för Sundsvall som vi Socialdemokrater vill ta tillvara.

 

Varje ungdom är en möjlighet för Sundsvall, varje ungdom har rätt till ett självständigt liv och varje ungdom ska ges möjligheter att ta steget in i vuxenvärlden. Men tröskeln för att gå över till ett självständigt liv har höjts, inte minst på arbets- och bostadsmarknaderna. De unga som lämnar skoltiden bakom sig möter ett Sverige som är präglat av historiskt hög ungdomsarbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland Europas högsta.

 

Därför kommer vi Socialdemokrater arbeta målinriktat, såväl på nationell som på lokal nivå, för att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden och för att klara övergången till vuxenlivet. Vi vill skapa möjligheternas Sundsvall för alla och presenterar därför dessa punkter i ett ungdomskontrakt.

 

·         Vi vill erbjuda 100 ungdomar praktikplatser i kommunen.

·         Vi utökar och permanentar antalet kommunala sommarjobb från 1000 till 1500.

·         Vi vill anställa 60 arbetslösa ungdomar i kommunen under förutsättning att vi får en rödgrön regering.

·         Vi vill göra ett handslag med det lokala näringslivet för att kunna fördubbla antalet sommarjobb och praktikplatser i Sundsvall, där kommunen bistår med handledning och administration kring rekrytering.

·         Möjligheten till entreprenörskap hos ungdomar ska stärkas. Vi fördubblar därför antalet sommarentreprenörer till 60 stycken plus utökar antalet platser i inspirationsprogram.

·         Extra stöd genom handledning, erbjuds till ungdomar som vill starta egna företag.

·         Vi utökar resurserna till vuxenutbildningen då vi anser att alla ska ha rätt till en andra chans.

·         Vi ska använda vårt kommunala bostadsbolag Mitthem till att erbjuda fler ungdoms- och studentbostäder till bra standard och rimliga hyror.

·        Tillsvidareanställning ska inte vara ett krav för ungdomarna för att få ett hyreskontrakt hos Mitthem.

 

Den 9 juni presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett nationellt ungdomskontrakt innehållande 14 konkreta punkter, ett kontrakt som är värdefullt för Sundsvalls unga och som vi Socialdemokrater i Sundsvall vill bygga vidare på. Vi har därför tagit fram ett lokalt ungdomskontrakt med nio konkreta punkter.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-07 16:37