Viljan till politik - Krönika av riksdagsledamoten Ingemar Nilsson

 

Politik är att vilja sa Olof Palme. När man jämför innehållet i regeringens Vårbudget med den Vårmotion som vi Socialdemokrater nu presenterat som vårt alternativ är det ingen tvekan om vem som vill något i svensk politik.

(Vårbudgeten är ett inriktningsdokument som ska antyda vad man vill åstadkomma med den kommande budgeten till hösten).

I en tid när det i Sverige finns 400 000 arbetslösa, varav 70 000 varit arbetslösa i mer än två år, när Sverige har en av Europas högsta ungdomsarbetslösheter, finns det inte ett enda konkret förslag för att förändra den situationen. Med en accelererande bostadsbrist i stora delar av landet och med stora klimatutmaningar framför oss, saknas konstruktiva förslag.

När det gäller situationen på arbetsmarknaden har man summa noll förslag.

När det gäller bostadsmarknaden har man ett förslag, öka möjligheten till andrahands-uthyrning. Det skapar inte fler bostäder, möjligen fler människor i varje bostad.

På miljöområdet föreslår regeringen en ökad inblandning av biodrivmedel.

Kraftfullt? Knappast!

Som långsiktig inriktning anger regeringen samma dunderkur som tidigare, skattesänkningar.

Mer jobbskatteavdrag, eventuellt sänkt bolagsskatt. Man fortsätter skriva ut mer av den medicin som inte lett till patientens tillfrisknande på snart sex år. Doktor Borg anser tydligen att det inte är fel på receptet utan troligtvis på patienten.

Vi Socialdemokrater bygger vårt politiska alternativ på några viktiga hörnpelare.

Stabila statsfinanser.

Vi om några vet vikten av stabila statsfinanser. Det finanspolitiska ramverk som i dag utgör grunden för den ekonomiska politiken har vi skapat. Med insikten om att jobben, alla människors rätt och möjlighet att delta efter förmåga i samhällsbygget, är den viktigaste frågan, föreslår vi nu att detta ramverk kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt ramverk.

D.v.s. stabila statsfinanser kräver också att alla människor har rätt till ett arbete.

Aktiv näringspolitik.

Sverige som ett extremt exportberoende land, med industri- och tjänsteföretag i världsklass behöver mer av strategisk samverkan mellan näringsliv, akademi, arbetsmarknadens parter och samhället för att bibehålla vår position och utveckla vårt land. En ökad satsning på forskning och utveckling, innovation och riskkapital behövs. Så skapas morgondagen jobb.

Utbildning – omställning

För att möta både dagens och morgondagens utmaningar krävs att människor ges möjlighet att ställa om och höja sin kompetens för att kunna ta framtiden jobb. Då krävs en annan och bredare syn på utbildning. Utbildning och lärande är inte något statiskt, utan måste pågå hela livet, i en föränderlig omvärld. Här har vi i vårt politiska alternativ en rad förslag, som rustar både människan och Sverige för framtiden.

För att utveckla Sverige behövs vilja, en tydlig politisk vilja. Vi Socialdemokrater är övertygade om att det är kunskap och arbeta som bygger Sverige. Så vill vi utveckla Sverige för framtiden.

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-07 09:20