Vår vision för Sundsvall

Framtid(S)tro, jobb och välfärd

Vi vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa gemensamma utmaningar tillsammans istället för att varje individ ska lösa varje utmaning själv. Vi vill satsa på framtidsinvesteringar istället för privatiseringar.

Sundsvall är en vacker kommun med stor potential. Men under de senaste åren har utvecklingen stannat av. Det byggs för lite i kommunen, vi har en skyhög arbetslöshet och skolresultaten som lovades bli bättre är kvar på en skrämmande låg nivå. Det är nu dags att vända den utvecklingen.

Vi vill skapa förutsättningar för de arbetssökande att kunna ta både dagens och framtidens jobb. Dörför vill vi investera i att öka människors möjligheter till utbildning och möjligheten att skaffa sig en erfarenhet. Skapas fler jobb får vi också mer pengar till skola och vården. Vi vill bygga en skola som en inte lämnar ett enda barn i sticket. Där stöd ges efter behov och alla elever får möjligheten att klara av sina mål i skolan. 

Skattesänkningar nationellt och privatiseringshysteri lokalt i Sundsvall har fått gå före en bra välfärd. En stark och god kommunal skola samt vård och omsorg är en garant för en likvärdig välfärd. Nu står Sverige och Sundsvall inför ett val: Gemensamma investeringar i i jobb skola och välfärd - eller skattesänkningar och privatiseringar?

Några vallöften för ett bättre Sundsvall

Dags för fler jobb: 

 • Kunskapslyft för fler i jobb genom ökad och förbättrad vuxenutbildning och yrkeshögskola
 • Minst 1500 kommunala sommarjobb för ungdomar varje år. Det skapar ett första steg in i arbetslivet.
 • Skapa ett lokalt innovationsråd med fokus på att få fler och nya jobb i Sundsvall 

Läs mer om vår jobbpolitik här

Dags för en likvärdig skola:

 • Mer tid för barnen med sin lärare genom mindre klasser, framförallt i de lägre åldrarna, och mindre administration.
 • Gratis läxhjälp för alla
 • Ökad elevvård för att barnen ska må bättre och få bättre förutsättningar att lyckas i skolan

Läs mer om vår skolpolitik här

Dags för omtanke i välfärden:

 • Större krav från samhället på alla utförare av vård och omsorg. För ökad kvalitet och bättre arbetsvillkor
 • Fler äldre- och trygghetsboenden i hela kommunen. 
 • Äldre ska kunna påverka innehållet i sina hemtjänsttimmar

Läs mer om vår välfärdspolitik

Dags för ett levande Sundsvall:

 • Mitthems går före med byggandet av fler hyreslägenheter i flera av våra kommundelar
 • Bättre kollektivtrafik genom fler bussturer till kommunens ytterområden, slopad nattaxa och 100-kronors kort för ungdomar
 • Aktivare fritid genom ökat föreningsstöd och fler spontanidrottsplatser

Läs mer om vår bostadspolitik, kultur- och fritidspolitik och miljöpolitik 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-01 20:41