Europeiska unionen EU

Det svenska medlemskapet i EU ger oss stora möjligheter att påverka utvecklingen i Europa. Dessa möjligheter ska vi utnyttja på bästa sätt genom att konstruktivt och engagerat ta del i det europeiska samarbetet. Vi ska inte sitta vid sidan av och passivt titta på, utan aktivt agera för att styra utvecklingen åt rätt håll.

 

Frågor vi driver i EU:

Arbetsrätt                                   Brottsbekämpning

Den inre marknaden           Ekonomi

EU:s budget                      EU:s utrikespolitik

Fri- och rättigheter                   Jordbruk och fiske

Livsmedelssäkerhet           Jämställdhet och anti-diskriminering

Miljö                                 Regional utveckling

Sysselsättning                   Transport

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-23 15:58