Gruppledare

                                                                               

Peder Björk                                  Malin Larsson

Gruppledare tillika ordförande                 Gruppledare tillika ordförande

 Kommunstyrelsen                                      Socialnämnden             

 

 

                                         

João Pinheiro                                Åsa Ulander

Gruppledare tillika ordförande                    Gruppledare tillika ordförande

Barn- och  utbildningsnämnden                 Kultur- och fritidsnämnden

 

 

   Christina Nordenö                                  

Christina Nordenö                          Leif Nilsson 

Gruppledare tillika vice ordförande             Gruppledare tillika vice ordförande

Nämnden för arbetsmarknad,                      Miljönämnden

vuxenutbildning och integration

 

 

 

 

Anders Hedenius

Gruppledare tillika ordförande

Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-10 12:48