Kommunala bolagsledamöter

Stadsbacken AB 

Pernilla Berg   ordförande

Frida Burman                 vice ordförande

 

 

Mitthem AB

Leif Nilsson ordförande

Åsa Ulander  vice ordförande

 

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Anders Hedenius ordförande

Ulla Näsman vice ordförande

Bodil Hansson ledamot

 

Sundsvall Energi AB

Arianne Sundman         ordförande

Rose-Marie Antoníc       vice ordförande

Ulf Sjölinder          ledamot

Sundsvalls Elnät AB

Arianne Sundman        ordförande

Rose-Marie Antoníc       vice ordförande

Servanet AB

Arianne Sundman         ordförande

Rose-Marie Antoníc       vice ordförande

Korsta Oljelager AB

Arianne Sundman         ordförande

Rose-Marie Antoníc       vice ordförande

REKO Sundsvall

Arianne Sundman         ordförande

Rose-Marie Antoníc       vice ordförande

Ulf Sjölinder            ledamot

 

Midlanda fastigheter AB

Anders Hedenius ordförande

Lena Österlund ledamot

 

Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling (SKIFU)

Hans Backlund               ordförande

Pirjo Linna Avarre vice ordförande

Tommy Eriksson ledamot

Sundsvalls Logistikpark AB

Anita Bdioui ordförande

Jan-Olov Lampinen vice ordförande

Desislava Cvetkova ledamot 

Sundsvalls Oljehamn AB

Anita Bdioui ordförande

Jan-Olov Lampinen vice ordförande

Desislava Cvetkova ledamot 

Kent-Ove Ulander ersättare

Sundsvalls Hamn AB

Anita Bdioui   ordförande

Jan-Olov Lampinen   vice ordförande

Desislava Cvetkova   ledamot 

Kent-Ove Ulander  ersättare

 

Sundsvalls Vatten

Sophia Beyer                   vice ordförande

Ulf Rehnberg    ledamot

 

Mittsverige Vatten AB

Sophia Beyer        ledamot

Ulf Rehnberg ledamot

Kenth Söder ersättare

 

Scenkonst Västernorrland AB

Åsa Ulander vice ordförande

 

Norra Kajen AB

Anita Bdioui ordförande

Rolf Nordin   vice ordförande

Peter Byström ledamot

 

Svenska kommun försäkrings AB

Johan Nikula vice ordförande

 

Biogas Mellannorrland AB

 Jonas Väst ersättare

Annika Söderberg ersättare

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-15 09:30