Sundsvalls kommun nämnder och S-ledamöter

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för:

 • att leda och samordna förvaltningen av Sundsvalls kommun
 • kommunens ekonomi 
 • kommunens långsiktiga utveckling
 • att kommunens nämnder och bolag arbetar mot de fastställda målen

Kommunstyrelsen har tre utskott:

 

Ledamöter S :

Peder Björk , ordförande

Bodil Hansson

Malin Larsson 

João Pinheiro 

Anders Hedenius

Åsa Ulander

 

Ersättare S:

Niklas Säwén

Lisa Lööf

Leif Nilsson

Jonas Väst

Annika Kallin

Jan-Olov Lampinen 

 

 

Barn och utbildningsnämnden

Nämndens ansvarsområden:

·         Förskoleverksamhet och grundskola. Dessa är organiserade i norra och södra området

·         Sundsvalls Gymnasium, som består av enheterna Hedbergska och Västermalm

·         Sundsvalls Kulturskola, som bedriver undervisning i bild, dans, drama och musik

Ledamöter S:

Joâo Pinheiro, ordförande

Lisa Lööf

Patrik Eriksson 

Carina Staf

 

Ersättare S:

 Tobias Larsson

Rebecca Lampinen

Lars-Olov Högström

Zainab Omar

 

Kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:

 • Sundsvalls stadsbibliotek
 • Sundsvalls museum
 • Fritidsgårdar och annan ungdomsverksamhet
 • Kulturarrangemang och stöd till kulturverksamhet
 • Idrotts- och friluftsanläggningar
 • Stöd och bidrag till föreningsliv

Ledamöter S:

Åsa Ulander, ordförande

Jan Lahti

Jeanette Hedlund

Börje Bergström

Ulf Bylund

Ersättare S:

Åsa Selander 

Viktor Eriksson

Pernilla Holgert

Kenneth Högström

Karolina Sundberg

 

Miljönämnden

Miljönämnden arbetar för att Sundsvall ska bli en kommun med bra miljö, och god folkhälsa. Dessutom arbetar vi för en samhällsplanering som förebygger skador på miljö och skyddar medborgarnas hälsa.

En viktig uppgift är att ha ansvar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen och tobakslagen.

Klimatförändringen har blivit en av vår tids viktigaste politiska frågor och ökat medvetenheten kring miljöfrågornas betydelse för vår allas framtid.

 

 

Ledamöter S:

Leif Nilsson, vice ordförande

Soili Sollén

Jan-Olov Bredberg

Anneli Ström

Maha Alhaddad

 

Ersättare S:

 

Lars Söderberg

Marie Sjöbom Olsson

Anders Snäll

Maria Antonic

Kent Larsson

 

 

NaviNämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration

Nämndens ansvarsområde är att genom utbildning och åtgärder underlätta för medborgarna att komma in på arbetsmarknaden.

Ledamöter S:

Christina Nordenö, vice ordförande

Stefan Eriksson

Håkan Byberg

Sabina Tjärnberg

Magnus Haak

 

Ersättare S:

Caroline Sundström

Sameer Lafta 

Priscilda Helenius

Amaal Noor

Helena Gudasic 

 

 

Socialnämnden

Ansvarsområden:

 • Äldreomsorg
 • Omsorg om funktionsnedsatta
 • Individ- och familjeomsorg

Ledamöter S:

Malin Larsson, ordförande

Jonas Väst, vice ordförande

Jenny Bjerkås

Leif Wiklund

Annika Söderberg

Hans Backlund

 

Ersättare S:

Burhan Hussain 

Therese Westin

Ulf Sjölinder

Ulla Näsman

Christer Nyhlén

 

 

Stadsbyggnadsnämnden

Ansvarsområden:

 • kommunens fysiska översikts- och detaljplanering
 • bygglovsprövning och byggtillsyn
 • mätnings- och kartverksamhet
 • väghållning och trafik
 • mark-, exploaterings- och bostadsfrågor. 

Ledamöter S:

Anders Hedenius, ordförande

Annika Kallin

Stefan Broman

Rose-Marie Antonic

Adele Flodin

 

Ersättare S:

Lars Back

Marianne Törngren

Jesper Eriksson

Brigitta Holm

Magnus Svensson

 

 

Personalnämnden

Ansvarsområden:

Personalnämnden har ansvar för gemensamma arbetsgivar- och personalfrågor i Sundsvalls kommun.

 

Ledamöter S:

Bodil Hansson, ordförande

Johan Nikula

 

Ersättare S:

Lars-Olof Boström

Lena Eriksson


 


 

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-23 12:45