Majtalare 2011

Huvudtalare var landstingsrådet Denise Norström, Västerås. Hennes tal kan du läsa längre ner på sidan.

Övriga talare var Mats Engström från LO-distriktet, William Eriksson ordf SSU, Surahammar samt Daniel Björklund från Ung Vänster i Surahammar.

   

Detta är vad Denise Bergström sa i Surahammar Första maj 2011:

 

Mötesdeltagare.

Jag vill börja med att tacka för att jag blivit hitbjuden att tala här i Surahammar.
Jag tänker tala under parollen jämlikhet och utveckling två enkla ord som på ett bra sätt talar om vad socialdemokrati handlar om.

Samhället är i ständig utveckling och den utvecklingen kan vi påverka. Det har vi socialdemokrater valt att göra tidigare trots att våra belackare sagt att våra idéer och förslag varit omöjliga – att vi ska acceptera tingens ordning. Men mina vänner det gör vi inte, det gjorde vi inte när vi tog upp kampen för allmän rösträtt – Trots att våra motståndare påstod att folket var för obildat för att rösta. Det gjorde vi inte när vi byggde ut vårt gemensamma trygghetssystem. Det gjorde vi inte heller när vi på 90-talet halverade arbetslösheten, våra motståndare sa att det inte skulle gå och att vi var tvungna att acceptera en hög arbetslöshet.

Ödet är inget som vi socialdemokrater tror på eller låter oss styras av. Idag ser vi att samhället i många delar är på väg åt fel håll, vi ser en ökande barnfattigdom, en hög långtidsarbetslöshet och en ovärdig sjukförsäkring. Det tänker vi inte acceptera - vi vet att det går att förändra, förbättra och föra samhället framåt. Vi har tillsammans byggt Sverige, vi har påverkat samhällsutvecklingen förr och vi tänker göra det igen.

Det finns dem som kritiserar oss socialdemokrater och säger att vi alltid sätter kollektivet före individen, men det är inte sant. Målet för oss och vår politik är människan, att ge henne självkänsla och självförtroende så att hon vågar tro på sig själv och framtiden och vågar skapa sin egen lycka och förverkliga sina drömmar.

Borgerliga debattörer brukar säga att ” besluten ska flyttas från politikernas sammanträdesbord till människors köksbord” Olof Palme sa en gång ” att ingen människa kan skapa sin egen ö där han eller hon oberoende av andra kan bygga sig ett liv i frihet och trygghet, ty vi är alla förr eller senare beroende av varandra” Med andra ord ingen kan skapa sitt eget köksbord och tro att man runt detta kan lösa gemensamma utmaningar som sjukvård, skola och klimatförändringen. Det finns en styrka i gemensamma lösningar, gemensamma lösningar är en förutsättning för alla människors självförverkligande inte bara för några få.

Om vi inte löser problemen gemensamt får vi ett samhälle där rätten för den som inte har det så väl förspänt avgörs av den starkes barmhärtighet eller välvilja.  Så vill vi inte ha det! Vi vill ha ett land där tryggheten ska bygga på principen om alla människors lika värde. Vi har byggt Sverige med medborgarrätten som grund. Det är rätt, det är modernt, det är rättvist. Vi socialdemokrater kommer aldrig kompromissa med människovärdet, människovärdet ska alltid gå före marknadsvärdet.

Mötesdeltagare.
Nu formar vi vår politik inför de kommande åren. Det vi sätter främst är jobben, full sysselsättning med andra ord arbete åt alla. Ekonomin växer när människor växer. Genom en politik för arbete och företagande får vi resurserna att växa, använder vi sedan det ökande välståndet till att utjämna klyftorna, tar tillvara allas begåvning och utvecklingskraft så får vi ekonomin att växa ännu snabbare.

Trots att det går bra för Sverige ekonomiskt så råder det massarbetslöshet. 400 000 människor, nästan en halv miljon går arbetslösa och det paradoxala är trots så många arbetssökande växer arbetskraftsbristen. Företagen och offentlig sektor hittar inte den arbetskraft dom behöver som har rätt kompetens. Svaret på detta problem är en är en aktiv arbetsmarknadspolitik och ett riktigt kompetenslyft. Så att människor kan få de lediga jobben. Vad gör då regeringen? Istället för att använda den goda ekonomin till att människor får rätt kompetens väljer dom att sänka skatten, pengar som skulle behövas för att få snurr på hjulen. Skattesänkningen som jag får skapar inga nya jobb och framförallt ger den inte min granne en utbildning så att han får rätt kometens för att få något av de lediga jobben.

Björklund gör inte saken bättre, han blundar för problemet att barn idag blivit kunder på en marknad där det gäller att göra rätt val.
- oj valde du en skola med dålig kvalitet som försämrar dina möjligheter? Det var ju tråkigt, men skyll inte på mig det var ju du som valde….
På detta kan man lägga nästa risk, väljer du fel gymnasieutbildning riskerar du att i en framtid inte komma in på en högskola eller universitet eftersom alla utbildningar inte ger behörighet till detta. Det här har lett till att många ungdomar inte väljer yrkesutbildningar för att dom inte vill riskera sin framtid. Även detta gör att många företag inte får tag i den arbetskraft dom så väl behöver. Svenskt näringsliv som så ofta brukar lovorda den borgerliga politiken står nu vid sidan av och skakar på huvudet åt den ogenomtänkta politiken. Nej jag tror att regeringen själv skulle behöva ett ordentligt kompetenslyft.

Mötesdeltagare.
Barnfattigdomen ökar i Sverige, det finns barn som får ljuga och säga i skolan att dom inte vill följa med på utflykten, detta för att den kostar pengar eller spela tuffa och påstå att dom trasiga skorna är häftiga och att det inte finns några tuffa att köpa nu. Dessa barn lider och är fattige eftersom deras föräldrar är fattiga. Det är barnen som drabbas när deras föräldrar förlorar jobbet eller råkar ut för sjukdom och försäkringsskyddet inte fungerar. Detta är inte värdigt ett land som Sverige. För oss socialdemokrater är det viktigt att poängtera, ingen ska lämnas utanför för att man råkar bli sjuk eller förlorar jobbet. Vi vill ta ett helhets grepp om socialförsäkringarna och modernisera dessa så att de blir fungerande omställningsförsäkringar som kan användas av människor som behöver ta sig vidare i livet, först då bryts det så kallade utanförskapet. Den som hävdar att vägen till jobb, tillväxt och konkurrenskraft går via ett kallare samhälle talar mot bättre vetande. Låt oss nu arbeta för ett regeringsbyte i valet 2014. Det gör vi med en bra politik som ser verkligheten och vill göra något åt den.

Tack för att ni lyssnade.
 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-09 13:48