Förtroendevalda 2007-2010

 

Britt-Inger Fröberg
Ramnäs

Kommunalråd
Ordförande Kommunstyrelsen
Ledamot Kommunfullmäktige
mm

Tobias Nordlander
Surahammar

Vice ordförande i kommunstyrelsen
Vice ordförande Bygg- & Miljönämnden

Christina Waster Jansson
Ramnäs

Orförande Kommunfullmäktige
Ledamot Kommunstyrelsen
mm

Kerstin Nyhlén
Surahammar

Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Kommunstyrelsen
Ordförande i Surahammars Kommunal Teknik AB
mm

Anders Rydell
Surahammar

Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Kommunstyrelsen
Ordförande Socialnämnden
mm

Leif Carlberg
Surahammar

Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Kommunstyrelsen
Ordförande Kantzowska gymnasiet

Kenneth Hedlund
Virsbo

Ledamot Kommunfullmäktige
Ersättare Kommunstyrelsen
Ordförande Barn- & bildningsnämnden
mm

Börje Ahlin
Surahammar

Ledamot Kommunfullmäktige
Ersättare Kommunstyrelsen
Ordförande Bygg- & miljönämnden

Richard With
Ramnäs

Vice ordförande Socialnämnden
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Kommunstyrelsen

Juhani Poikkeus
Ramnäs

Ledamot Kommunfullmäktige
Ersättare Kommunstyrelsen
mm

Olle Thorell
Surahammar

Ledamot kommunfullmäktige
s-gruppledare

Anders Tollin
Surahammar

Ledamot Kommunfullmäktige
Ersättare Kommunstyrelsen

Ann-Christin Andersson
Surahammar

Ledamot Kommunfullmäktige

Regina Eriksson
Surahammar

Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Barn- & bildningsnämnden
Ersättare Bygg- & miljönömnden

Tomas Wallenbert
Surahammar

Ledamot Kommunfullmäktige

Benita With
Ramnäs

Ledamot Kommunfullmäktige
Ersättare Kommunstyrelsen
Ledamot Bygg- & miljönämnden

Olle Jansson
Surahammar

Ledamot Kommunfullmäktige
Vice ordförande Barn- & bildningsmämnden

Per Jörgensen
Virsbo

Ledamot Kommunfullmäktige
Ersättare Kommunstyrelsen
Ledamot Bygg- & miljönämnden

Mary-Ann Hellström
Surahammar

Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Socialnämnden
Ordförande Överförmyndarnämnden

Urban Mylläri
Surahammar

Ledamot Kommunfullmäktige

Bild saknas

Mona Lindfors Tollin
Surahammar

Ledamot Kommunfullmäktige

Hans Björkman
Surahammar

Ersättare kommunfullmäktige

Bild saknas

Arne Rydin
Surahammar

Ersättare kommunfullmäktige

Bild saknas

Stig Johansson
Surahammar

Ersättare kommunfullmäktige

Bild saknas

Gillis Larsson
Surahammar

Ersättare kommunfullmäktige

Yngve Ericson
Surahammar

Ersättare kommunfullmäktige

Bild saknas

Göran Fredriksson
Surahammar

Ersättare kommunfullmäktige

Bild saknas

Linda Lindgren
Surahammar

Ledamot Barn- & bildningsnämnden

Bild saknas

Kjell Krüger
Ramnäs

Ersättare Barn- & bildningsnämnden

Bild saknas

Seija Blefors Edqvist
Ramnäs

Ledamot Socialnämnden

Bild saknas

Chatarina Ståhl
Surahammar

Ledamot Barn- & bildningsnämnden

Bild saknas

Mattias Bovin
Surahammar

Ersättare Socialnämnden

Bild saknas

Inga-Lill Ohldin
Surahammar

Ersättare Barn- & bildningsnämnden

Bild saknas

Patrik Boström
Surahammar

Ersättare Barn- & bildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-11 17:33