Sista sidan

Detta har vi genomfört 2007-2010:

 • Vi har ordning och reda på den kommunala ekonomin. Trots svåra tider så amorterar vi på lånen och investerar för framtiden.
 • Bättre busstrafik i och med linje 514, Flexlinjen och Brukslinjen är exempel på lyckade satsningar.
 • Suradagarna, nationaldagsfirande, ungdomsdagarna och Virsbodagen lever vidare och växer i samarbete och föreningar och företagare.
 • Midgårdsparkens äventyrslekpark har byggts.
 • Alla anställda i äldreomsorgen har erbjudits heltider.
 • Beslut fattat om nytt äldreboende på Källbogården
 • Planer klara för nytt äldreboende på Dynabacken i Virsbo
 • 20 st +55-boenden har byggts i kvarteret Ugglan
 • Nytt bostadsområde vid Långsjön, byggklart 2011
 • Fler byggklara tomter finns, både för bostäder och industri i alla tre tätorterna.
 • Vi har bildat ett brottsförebyggande råd för ett tryggare samhälle
 • Fler alternativ finns i barnomsorgen.
 • Ny högstadieskola, Hammarskolan i Surahammar
 • Fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen.
 • ”Syfabriken” på Dalavägen har rivits
 • Storleken på grupperna i barnomsorgen har minskat

Ge oss ditt förtroende!

Gå och rösta den 19 september!

Läs mer på: www.socialdemokraterna.se/surahammar

Vill du vara med och påverka? Bli medlem!

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-31 16:16