Insidorna

Vi tar hand om varandra


Grundsynen i vårt parti är att alla människor har lika värde. Det påverkar alla våra beslut.

 • Alla kan inte vara starka alltid. När man behöver samhällets stöd har vi ett gemensamt ansvar för att ta hand om varandra.
 • Vård och omsorg i vår kommun präglas av trygghet och omtanke, samspel och hänsyn. Alla ska få ett gott bemötande.
 • Alla har rätt till en trygg ålderdom och omsorg efter behov. Den äldres egna önskemål ska respekteras i den hjälp man får.
 • Vi vill satsa på trygga, moderna bostäder för alla skeden i livet.

 

Kultur, fritid och miljö


Vi vill satsa på ett rikt kultur- och föreningsliv i en miljö som vi med gott samvete kan lämna över till våra barn.

 • Vi vill ha ett trivsamt centrum och attraktiva, välskötta bostadsområden i varje tätort.
 • Bibliotek och ett rikt kultur- och föreningsliv, främst för barn och ungdomar, är viktiga för att få ett gott samhälle för alla.
 • Vi vill fortsätta utveckla kollektivtrafiken så att den blir ett alternativ för fler.
 • Vi vill ta fram en övergripande klimat- och miljöstrategi för kommunen, för hållbarhet och oberoende av fossila bränslen.
 • Upprustning av lekparker i Ramnäs och Virsbo.
 • En ny idrottshall och en konstgräsplan för fotboll ska byggas.

 

Det livslånga lärandet

Vi vill ha en trygg kunskapsskola för alla. Alla barn ska bli sedda och alla barn ska få möjlighet att lyckas.

 • Vi vill att skolan ska ge alla elever de kunskaper man behöver i livet och stärka varje barns självkänsla.
 • Vi vill att förskola och skola ska ha hög kvalitet och välutbildad personal.
 • Vi vill satsa på moderna metoder och lokaler för att ge alla barn bättre möjligheter att nå sina mål.
 • Barn och vuxna i skolan har rätt till en trygg och utvecklande miljö.
 • Alltför få läser vidare efter gymnasiet. Vi vill tidigt inspirera och uppmuntra fler att söka högre utbildning.

 

Företagande

Vår välfärd bygger på ett starkt näringsliv och tillgång till arbetstillfällen.

 • Vi vill främja den lokala handeln.
 • Vi vill i dialog med näringslivet skapa ett bättre företagsklimat.
 • Vi vill stärka samarbetet mellan skola och näringsliv.
 • Vi vill trygga sysselsättning, underlätta rekrytering och lägga grund för nyetableringar.
 • Vi vill utveckla besöksnäringen i kommunen.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-31 16:16