Kandidatutbildning

23-24 april ägde den första utbildningen för våra fullmäktigekandidater rum.
35 av de 45 kandidaterna deltog i vad som kan betraktas som valupptakt.

Liksom vid tidigare val var upptakten förlagd till internat, denna gång på Ramnäsgården.

 (foto: Joseph Moudi)

En förväntansfull skara av nya och gamla kandidater samlades på fredagseftermiddagen för en första genomgång av vad det innebär att representera Socialdemokraterna i Surahammars kommunfullmäktige.

Sven-Erik Österberg, som skulle ge en genomgång av det aktuella politiska läget, var upptagen med förhandlingar S-V-Mp om gemensam platform för valseger i höstens val. I stället fick vår egen Olle Thorell berätta om hur alliansregeringen har slösat våra resurser på skattesänkningar för redan välförsedda och andra orättvisa åtgärder istället för att värna om de svaga grupperna i samhället.

Nästa pass berörde den viktiga frågan:

Vem representerar du?

I vårt parti är det högt till tak och allas åsikter respekteras. Vi diskuterar och ifrågasätter. Till slut enas vi om ett beslut. Sedan är det detta beslut som gäller, även om man kanske inte är helt överens. Våra motståndare kallar det partipiska. Vi kallar det enighet och solidaritet. Det är vi stolta över!

Vi fick också reda på hur man ska agera i jävsituationer. I en liten kommun som Surahammar är det omöjligt att inte hamna i ärenden som på ett eller annat sätt berör en själv. Det kan vara genom arbete eller hobby, familj eller vänner. Då meddelar man gruppledaren i förväg att man har personliga intressen i frågan och därefter deltar man ej i diskussion och beslut.

Kvällen ägnades åt trivsamma aktiviteter där deltagarna fick lära känna varandra närmre.

Att argumentera för sin sak

Lördag förmiddag ägnades åt träning i att argumentera i ett påhittat ärende. Var och en fick en roll tilldelad och det var inte alltid man fick argumentera utifrån vår vanliga (s)-åsikt...

Före den avslutande lunchen hann vi också med att lägga de sista planerna inför dörrknackningen den 25 april samt 1 majfirandet.

Till slut blev vi fotograferade av Joseph Moudi. Resultatet kan ses på presentationen av våra fullmäktigekandidater.

Utbildningen fortsätter under hösten så att det blir en väl rustad partigrupp som kan verka för Surahammars invånare under den kommande valperioden!

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-05 08:18