Östberg blev Fröberg

Kenneth Östberg, Norberg, partiets andranamn på landstingslistan, meddelade på onsdagsmorgonen att dagens besök i Surahammars kommun p.g.a. sjukdom fick ställas in.

Med kort varsel hoppade vårt kommunalråd Britt-Inger Fröberg in och genomförde med den äran mötet hos Gamla gardet och PRO i Surahammar.

Bytet av talare medförde givetvis att tyngdpunkten flyttades från landstings- till lokalt kommunala frågor.

Merparten av tiden upptogs naturligtvis av frågor om tomter, in- och utflyttning, äldreboende, skolor, vägskyltar och annat som åhörarna ville ha information om, men flödet gick också motsatta vägen med åsikter och funderingar från medborgarna att ta med i det fortsatta arbetet för kommunen.

Diskussionen var tidvis livlig och Britt-Inger och mötesledaren Kennet Hedlund kan känna sig nöjda med arrangemanget.

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-22 15:52