(S)urahammar satsar på framtiden, för barnens skull!

Vi socialdemokrater i Surahammar gör nu en storsatsning framåt när det gäller barn och ungdomar. Detta gör vi genom att bygga en ny skola, med tillhörande gymnastikhall samt en konstgräsplan för fotboll. Skolans placering vid den redan etablerade ishallen, tillsammans med gymnastikhall och en konstgräsplan gör att vi nu får vad man kan kalla ett sportcentrum i Surahammar. Att Surahammar får ett sportcentrum är något som inte bara skolan utan hela föreningslivet kommer att ha stor nytta av.

Det finns ett antal anledningar till att vi beslutade oss för denna satsning:

  • vi tycker att en skola ska ha direkt tillgång till en gymnastikhall
  • vi vet att föreningslivet i Surahammar behöver tillgång till mer hall-tid
  • vi vet att fotbollen har ett akut behov av bättre planer
  • vi vet att ny teknik ger lägre driftskostnader och genom att se över våra lokaler kan vi hålla driftkostnaderna på nära nog samma nivå som idag.

Satsningen kommer förstås att kosta, men vi anser att om vi ska leva upp till vår vision, om vi ska kunna locka till oss nya invånare och om vi menar allvar med att bli en attraktiv kommun så måste vi också göra satsningar på framtiden.

Den borgerliga oppositionen passar i frågan och vill inte fatta beslut utan en konsekvensanalys. Det är en märklig linje, alla fakta finns på bordet, och vi tycker att väljarna förtjänar att få veta om oppositionen vill göra den här satsningen eller inte!

Britt Inger Fröberg (S), kommunalråd, Tobias Nordlander (S), vice ordf kommunstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-23 06:26