Förtroendevalda 2011-14

 

 Britt Inger Fröberg
 
Ramnäs

 Ledamot Kommunfullmäktige
 Ordförande Kommunstyrelsen
 Ordförande Personalutskottet
 Ordförande Krisledningsnämnden

 Ordförande Kommunateknik/Suravision
 Ledamot Mälardalens Brand- och räddningsförbund

 m. m.

 Tobias Nordlander
 
Surahammar

 Ledamot Kommunfullmäktige
 Vice ordförande Kommunstyrelsen
 Ordförande Bygg- och miljönämnden
 Vice ordförande Personalutskottet
 Vice ordförande Krisledningsnämnden

 Vice ordförande Kommunalteknik/Suravision

 m.m.

 Christina Waster Jansson
 
Ramnäs

 Ordförande Kommunfullmäktige
 Ledamot Kommunstyrelsen
 Ersättare Krisledningsnämnden
 Ordförande Valnämnden

 Ledamot Kommunalteknik/Suravision
 Ersättare Surahammarshus / Projekta Part

 m.m.

 Olle Thorell
 
Surahammar

 Ledamot Kommunfullmäktige

 

 

 Kennet Hedlund
 
Virsbo

 Ledamot Kommunfullmäktige
 Ledamot Kommunstyrelsen
 Ordförande Barn- och bildningsnämnden

 m.m.

 Mary-Ann Hellström
 
Surahammar

 Ledamot Kommunfullmäktige
 Ersättare Kommunstyrelsen
 Ordförande Överförmyndarnämnden

 Ersättare Surahammarshus / Projekta Part

 Ersättare Kolbäcksådalens gymnasieförbund

Anders Rydell, foto: Joseph Moudi

 Anders Rydell
 
Surahammar

 Ledamot Kommunfullmäktige

 Ersättare Kommunalteknik/Suravision

Chatarina Ståhl, foto: Joseph Moudi

 Chatarina Ståhl
 
Surahammar

 Ledamot Kommunfullmäktige
 Ersättare Kommunstyrelsen
 Vice Ordförande Barn- och bildningsnämnden

 Ersättare Kommunalteknik/Suravision

Leif Carlberg, foto Joseph Moudi

 Leif Carlberg
 
Surahammar

 1 vice ordförande Kommunfullmäktige
 Ledamot Kommunstyrelsen
 Ersättare Valnämnden

 Ordförande Kolbäcksådalens gymnasieförbund

 m.m.

 Richard With, foto: Joseph Moudi

 

 Richard With
 
Ramnäs

 Ledamot Kommunfullmäktige
 Ersättare Kommunstyrelsen
 Vice ordförande Socialnämnden
 Ledamot Överförmyndarnämnden

 Nämndeman Västmanlands tingsrätt

Regina Ericsson, foto: Joseph Moudi

Regina Eriksson
 
Surahammar

 Ledamot Kommunfullmäktige
 Ledamot Barn- och bildningsnämnden

   
Inga-Lill Ohldin, foto: Joseph Moudi

 Inga Lill Ohldin
 
Surahammar

 Ledamot Kommunfullmäktige
 Ledamot Barn- och bildningsnämnden

 Ersättare Kolbäcksådalens gymnasieförbund

 

 

 

 

Benita With, foto: Joseph Moudi

 Benita With
 
Ramnäs

 Ledamot Kommunfullmäktige
 Ersättare Bygg- och miljönämnden

May Andersson, foto: Joseph Moudi

 Maj Andersson
 
Surahammar

 Ledamot Kommunfullmäktige
 Ersättare Barn- och bildningsnämnden

Anders Tollin, foto Joseph Moudi

 Anders Tollin
 
Surahammar

 Ersättare Kommunfullmäktige
 Ersättare Kommunstyrelsen

 Ordförande Surahammarshus / Projekta Part

 Ledamot Kolbäcksådalens gymnasieförbund
 Ersättare Mälardalens Brand- och räddningsförbund
 Nämndeman Västmanlands tingsrätt 

m.m.

Olle Jansson, foto: Yngve Ericson

 Kjell Olov Jansson
 
Surahammar

 Ledamot Kommunfullmäktige
 Ersättare Valnämnden

Therese Nordlander, foto: Joseph Moudi

Therese Nordlander
 
Surahammar

 Ersättare Kommunfullmäktige
 Ledamot Socialnämnden

Patric Boström, foto: Joseph Moudi

 Patrik Boström
 
Surahammar

 Ersättare Kommunfullmäktige
 Ledamot Kommunstyrelsen
 Ordförande Socialnämnden

 Vice ordförande Surahammarshus / Projekta Part

Solveig Johansson, foto: Joseph Moudi

 Solveig Johansson
 
Surahammar

 Ersättare Kommunfullmäktige
 Ledamot Socialnämnden
 Ersättare Överförmyndarnämnden

Kjell Karl´sson, foto: Joseph Moudi

 Kjell Karlsson
 
Surahammar

 Ersättare Kommunfullmäktige

Johanna Skottman, foto: Joseph Moudi

 Johanna Skottman
 
Surahammar

 Ersättare Kommunfullmäktige
 Ersättare Kommunstyrelsen
 Ledamot Bygg- och miljönämnden

 Arne Rydin
 
Surahammar

 Ersättare Kommunfullmäktige

 Ersättare Surahammarshus / Projekta Part

 Seija Blefors Edqvist
 
Ramnäs

 Ersättare Kommunfullmäktige
 Ersättare Socialnämnden

Urban Mylläri, foto: Yngve Ericson

 Urban Mylläri
 Surahammar 
 Ersättare Kommunfullmäktige

Kjell Krüger, foto: Joseph Moudi

 Kjell Krüger
 
Ramnäs

 Ersättare Kommunfullmäktige

 Ledamot Barn- och bildningsnämnden

Kurt Flöijer, foto: Joseph Moudi

 Kurt Flöijer
 
Surahammar

 Ersättare Kommunfullmäktige

 Tommy Tuike
 
Virsbo

Jimmie Nilsson, foto: Joseph Moudi

 Jimmie Nilsson
 
Surahammar

Lasse Johansson, foto: Joseph Moudi

 Lars Johansson
 
Surahammar

 Gillis Larsson
 
Surahammar

 Ledamot Kommunrevisionen

 Stig Johansson
 
Surahammar
Mona Lindfors-Tollin, foto: Joseph Moudi

 Mona Lindfors-Tollin
 
Surahammar

   Göran Fredriksson
 
Surahammar

 Nämndeman Västmanlands tingsrätt

Markku Ollila, foto: Joseph Moudi  Markku Ollila
 
Surahammar

 Ersättare Bygg- och miljönämnden

 Yngve Ericson, foto: Joseph Moudi

 Yngve Ericson
 
Surahammar

 Vice ordförande Valnämnden

Joseph Moudi, foto: Joseph Moudi

Joseph Moudi
 
Surahammar

 Nämndeman Västmanlands tingsrätt

 Rickard Lindblad

 Rickard Lindblad
 Surahammar

 Ersättare Barn- och Bildningsnämnden

 

 

 

Foto

Joseph Moudi & Yngve Ericson

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-23 16:45