Svedalaalliansens privatiseringshunger drabbar Svedala

Underbudgeterad verksamhet sen 2008 privatiseras.
Personilg assistenter inom LSS (Lagen om särskilt stöd) kommer att läggas ut på privata aktörer.

 När personlig assistans infördes i Sverige 1994 innebar det en enorm skillnad för personer med funktionshinder. Plötsligt fanns en möjlighet att bo och leva självständigt på samma villkor som alla andra.

Personlig assistents är en av ett flertal LSS-insatser som kommunen eller försäkringskassan beviljar. 

Man kan få välja assistans via kommunen, via ett assistensföretag, ett kooperativ eller så startar man ett eget företag. Så har det varit sedan 1994.

 Det är viktigt att inte glömma att kommunen är den aktör som har huvudansvaret för brukarens vård och stöd och en privatisering innebär i praktiken att alliansen tillsammans med Barapartiet släpper sitt ansvar för att lagar och förordningar följs och uppfylls vad gäller LSS.
Nu kommer i stället kostnaderna för vår egen administration öka då vi måste kontrollera andras verkasmheter. Kostnaderna för detta är inte redovisat i besparingsförslaget så nettobesparingen på 1 milj kr som man hävdar är ytterst tveksam.
Eftersom man tillåtit verksamheten gå med ett underskott sedan 2008 och år efter år medvetet underbugeterat verksamheten så börjar det klart framgå att så var deras tektik. Kör den med underskott och privatisera den sedan för att slippa problemet. En taktik som även verkar gälla inom Region Skåne. Gör inget åt poblemen så kan man privatisera med argumetet att verksamheterna inte klara av sina uppgifter.

De lägger över detta ansvaret på de privat vinstdrivande företagen och sedan är det upp till brukaren eller anhörig att själva bevaka sina intressen.  

Vår egen administration kommer att öka för att bygga upp en kontrollapparat för att se till så att brukarnas behov blir tillgodosedda.

Förutom att vår egen personal riskerar arbetslöshet, försämrade anställningsvillkor med sänkt jourverksamhet  kommer brukarna få en klart försämrad trygghet.

Det kommunala huvudansvaret är dessutom så utformat så att kommunen får betala ut sjuklön till personliga assistenterna hos externa utförare även om vi inte själva är arbetsgivare och vid vakanser står även kommunen med ansvaret att ordna fram det.  Som arbetsgivare har vi möjligheten att arbeta med förebyggande åtgärder hos personalen för att förebygga sjukskrivningar.

Privatiseringen kommer att innebära att moderaterna med sin allians går emot sin egen heliga Gral om medborgarnas valfrihet, alla tvingas nu att välja ett privat alternativ, och emot det massiva motståndet mot vinstuttag ur välfärden som även finns bland sina egna väljare enligt de senaste opinionsundersökningarna.
Att 20 av 30 med personiga assistenter väljer andra alternativ än det kommunala får man att framstå som att de privata alternativena är är mer attraktiva. Inte att de andra tio har valt kommunens allternativ som största enskilda aktör. De andra tjugo är sprida på ett antal olika aktörer.

Till saken hör också att Per Olof Lindgren, Fp, för ett par månader stod i fullmäktiges talarstol och bedyrade att folkpartiet alltid skulle se till så att kommun skulle vara ett val i valfriheten medans han i kommunstyrelsen menade att det gott räckte med att vi har huvudansvaret för biståndet i denna fråga.  

Den väl fungerande kommunala verksamheten läggs helt sonika ner och de privata vinstintressena delar på resterna allt efter tycke och smak.  

Denna privatisering är den sämsta formen av privatisering .

Den görs inte för att förbättra verksamheten för brukaren Den görs bara för att på enklaste möjliga sätt försöka kapa kostnader på bekostnad av brukarnas trygghet och valfrihet och personalen trygghet.

Den kommunala policyn att följa kollektivavtal åsidosätts när den inte passar.

De ekonomiska vinsterna är svåra att påvisa och vår egen administration kommer att öka för sköta kontrollen av verksamheterna.

 

Ambjörn Hardenstedt

Oppositionsråd

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-01 11:46