Alla skall känna sig trygghet

Ekonomisk trygghet vid sjukdom eller arbetslöshet är en grundbult i den svenska välfärden. Sjukdomar låter sig inte botas av regeringsbeslut.

Långvarig  arbetslöshet är oacceptabel och insaster för att hitta ett nytt arbetet ska sättas in tidigt.Socialdemokraterna i Svedala
vill ha ett statligt finansierat permitteringsystem.

När andra länder i Europa ger företagen sådana möjligheter att "övervintra" arbetskraft försämras Sverige.
"Rätt utformat kan ett permitteringssystem minska belastningen på a-kassan och andra offentligt finansierade eller delfinansierade system."

Förstärk anställningstryggheten

Redan idag är arbetsrätten kraftigt urholkad. De flesta ungdomar saknar ett fast jobb, och får istället gå mellan olika vikariat
och korta anställningar där man inte vet om eller hur mycket man får jobba från vecka till vecka. Det gör det omöjligt att planera sitt liv som ung.Sidan uppdaterades senast: 2013-12-17 10:24