Detta kommer vi bl.a att jobba med under mandatperioden 2010-14

 

* Viktigt med jobbskapande åtgärder i bred mening

* Alla under 25 år ska i arbete eller utbildning inom 90 dagar

* Alla ska ha rätt till heltid eller deltid som möjlighet

* Att ledarskapet i skolorna stärks-eleverna ska ha fullgångna betyg i   grundskolan

* En god miljö med lokaler anpassade til vårdtagarnas och personalens behov

* Byggnation av samtliga former av bostäder med fokus på hyreslägenheter

* Ett rikt föreningsliv för ung som senior

* Mötesplatser för sport, teater och annan kultur för alla åldrar

* En grönare kommun med hänsyn till vår unika fauna, skog och mark samtidigt vikten av upplevelser för allmänheten

Vi gick till val på material som delades ut till våra kommuninnevånnare:

- Alliansen på riksplanet har uttalat sig klart om privatiseringar av offentlig sektor

- Socialdemokraterna-Svedala kommun kommer inte medverka till privatiseringar och utförsäljningar av:

*  Svedalahem

*  Hemtjänsten

* Skolorna

* Gata och park

* Äldreomsorg

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-17 09:58