Friskolor prioriterar vinstintresset

 

Alla skolor ska vara bra skolor, och alla barn och ungdomar ska få en god och likvärdig utbildning. Vi betalar skolan tillsammans för att alla unga ska få del av samma höga utbildningskvalitet. Det är viktigt att skattemedel avsedda för skolan också kommer eleverna till del. Vinster ska inte kunna tas ut genom att minska på kvaltiteten i skolan eller genom att välja bort elever med störst behov. Det är inte så att det här handlar om ett företags rättighet att starta skola, det är barnens och ungdomarnas rätt till utbildning som ska stå i fokus.

Efter avsöljandet om att friskolor väljer bort stökiga elever så kräver Socialdemokraterna en lagändring. Partiet vill ta bort friskolornas rätt att sköta sina egna köer.

Vi kommer efter avslöjandet av hur friskolor sållar bland köande, ändra lagen till.

- att kommunenerna ska sköta antagningen till alla skolor, även de privata

- eventuellt extrakostnader för kommunerna ska betalas av friskolorna.  

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-17 10:38