Vårt parti

Arbetarekommunens styrelse

Leif Göthed    

Leif Göthed (ordförande)

Gull-Britt Jönsson( kassör, sekreterare)

Torbjörn Sköld (v.ordf)

Karl-Erik Evgård

Lise-Lott Gsaxner (studieorganisatör)

Jesper Sennertoft

Adjungerade

Ambjörn Hardenstedt (oppositionsråd)

Björn Jönsson

Kenneth Hovold

s-föreningarnas suppleanter

Geir Hansen (Svedalasocialdemokratiska förening)

Christer Jönsson (Byggnads S-klubb)