Studieverksamhet

 

Studieansvarig Töreboda arbetarkommun

Johan Jakobsson

  

Länk till Studieplan Skaraborg 2016

http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/skovde/Bilder/Skaraborgs%20distriktets%20Studieprogram%202016.pdf

 

 

Lokal verksamhets- och studieplan för Töreboda arbetarkommun mars till december 2016.

Månad

Dag

Möte/utbildning

Tema/innehåll

Ansvarig

Notering

April

 

 

 

 

 

 

14/4

Styrelsemöte

Inför 1:a maj och Viken runt

Konstitution av styrelsen

Nomineringar till kyrkovalet

 

Fastställt program för 1:a maj ska skickas till partidistriktet

 

15/4

Verksamhetsberättelse

 

Agneta Bakir

Verksamhetsberättelse 2014 ska skickas till partidistriktet.

 

22-24/4

Funktionsutbildning AK-styrelse

 

 

Viskadalens folkhögskola

 

18-30/4

Vårkampanj. Utåtriktade aktiviteter

Medlemsvärvning

Förslag:

Dela ut flygblad

Dörrknackning

Besök i föreningar

Ordförande

Enligt distriktets plan

 

22/4

Anmälan till inspirationsdag i Skövde

 

 

Sista anmälningsdag till Inspirationsdag 28 maj.

Maj

1/5

1:a maj möte i Gästhamnen

Talare: Per-Ola Sjöö, Lars-Åke Bergman, Ann-Charlotte Karlsson och ev. någon mer lokal talare

Kenneth Carlsson

Agneta Bakir

Inrapportering till partidistriktet av genomförda aktiviteter, antal deltagare mm (Sigge) snarast efter.

 

5/5

Viken runt

 

Lars-Åke Bergman

 

Månad

Dag

Möte/utbildning

Tema/innehåll

Ansvarig

Notering

 

9/5

Sista dag för nominering till kyrkovalet

 

Ordförande

Tänk också på att starta arbetet med att få fram egna valsedlar

 

19/5

Styrelsemöte

Planering av medlemsmöte i augusti

Lista med namn till kyrkofullmäktige beslutas

 

 

Maj

28/5

Inspirationsdag

Tema enligt inbjudan

 

Billingehus, Skövde. Anordnas av distriktet

Juni

9/6

Styrelsemöte

Avstämning inför medlemsmöte/sommaraktivitet i augusti

 

 

 

13/6

Välkomstmiddag för nya medlemmar

 

 

Scandic Billingen Skövde

Augusti

Efter 15/8

Medlemsmöte/sommaraktivitet

Val av efterträdare för Lars-Åke

Agneta Bakir

 

 

12/8

Anmälan till facklig/politisk ledarutbildning

 

 

Sista anmälningsdag till facklig/politisk ledarutbildning 22-23/10

Månad

Dag

Möte/utbildning

Tema/innehåll

Ansvarig

Notering

 

18/8

Styrelsemöte

Höstuppstart, tema motioner Planering av aktiviteter under höstkampanjen

 

 

 

29/8-11/9

Höstkampanj med utåtriktade aktiviteter

Medlemsvärvning

Förslag:

Flygblad

Dörrknackning

Besök i föreningar

Ordförande

Enligt distriktets plan

September

15/9

Styrelsemöte

Nominering av ombud till distriktets höstkongress

 

 

 

 

 

Lokal medlemsutbildning

 

Studieorganisatör

Endagsutbildning ordnas gemensamt för MTG. Grundutbildning, steg 1

Oktober

 

Arbete med ny Utbildnings- och verksamhets plan påbörjas

 

Agneta Bakir

Ska vara klar och inskickad 17/11

 

 

Medlemsmöte

Val av ombud till distriktets höstkongress samt nomineringar till partikongressen

Föreläsning eller annan aktivitet

Agneta Bakir

 

Månad

Dag

Möte/utbildning

Tema/innehåll

Ansvarig

Notering

 

3/10

Nominering till partikongressen

 

 

Sista dag för nominering till partikongressen (går av stapeln 8-12/4 2017)

 

14/10

Anmälan till medlemsutbildning

 

 

Sista anmälningsdag till medlemsutbildning steg 2

 

17/10

Inrapportering ombud till distriktets höstkongress

 

 

Sista dag för inrapportering av ombud till höstkongressen

 

22-23/10

Facklig/politisk ledarutbildning 1;3

 

 

Viskadalens folkhögskola

 

20/10

Styrelsemöte

Planera information till medlemmarna angående internetröstning till kongressen

 

 

 

 

 

 

November

12-13/11

Medlemsutbildning steg 2

 

 

Scandic Billingen Skövde

Anordnas av distriktet

 

14-24/11

Lokal röstning kongressombud

 

 

Internetröstning till partikongressen

 

17/11

Styrelsemöte

Verksamhets -och utbildningsplan för 2017 ska vara klar. Planering av jul-och vinteraktiviteter

 

Upprättad plan skickas till partidistriktet

December

8/12

Styrelsemöte

Julavslutning

 

 

 

Förbättringsområden och saker att jobba med under året.

v  Utveckla fadderverksamhet för nya medlemmar

v  Förslagslåda någonstans där medborgare kan lämna förslag på viktiga frågor för AK att arbeta med

v  Utöka samarbetet med AK i Gullspång och Mariestad

v  Kyrkoval 17 september 2017, valsedlar