C gick emot Investeringsbidrag för föreningar

Centerns ordf. i BIN Maria Carlsson Röstade emot Bildningsnämndens eget yrkande (som togs av en enig nämnd) om 150 000 kr till Investeringsbidrag för föreningar.
Ny investeringsbidragspolicy är framtagen som kräver 150 000 för att fungera och ge föreningarna en möjlighet att söka andra bidrag som även kräver medfinansiering från tredje part.
Landsbygdspartiet C och de övriga som röstade emot i voteringen som sluttade 17-17 och ordförandes röst blev avgörande, även han C. Gör att det ej kommer finnas något investeringsbidrag att söka för föreningarna, nästa år. Men så är det ibland då Yrkandet om revidering och genomförande av Investeringsbidrag för föreningar kom från en socialdemokrat Roger Isberg

Vår Reservation i KF

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-21 06:02