GODHETEN

LO facken Södra Kalmar Län bjuder på bio den 10 april på centrum biografen i Torsås. Filmen  "Godheten" SVT vill inte visa filmen innan valet eftersom de anser den vara för kontroversiell.  Hasse Axelsson  ordförande i LO facken  anser att filmen  tar tempen på ”tidens anda" och menar att vi har fått ett växande klassamhälle och ökad girighet.  Rekord i utdelningar av  bonusar, direktörslöner på nästan en miljon i månaden. Riskkapitalister och privatiseringar av det allmänna med tilltagande ojämlikhet som i sin tur ökar utslagning och ökande våld. Axelsson anser att filmen bör visas innan valet. Det handlar om demokrati. Vi har en dominerande media som till 90 % är borgerligt gynnsam och sätter dagordningen på vad som ska diskuteras i samhället. Samtidigt som arbetarnas möjlighet att göra sin röst hörd  minskar. Filmen visar  hur den ekonomiska makten fungerar och ser ut. Ekonomi handlar om resurser och människor i ett land, eller i världen om man så vill, arbetar ihop dessa resurser och det är politikens uppgift att sedan fördela resurserna så jämlikt som möjligt. Ett samhälle är inte jämlikt om resurserna i ett samhälle samlas hos en liten grupp människor som inte ens har en möjlighet att konsumera upp de rikedomar de besitter. Och i kraft av sitt ägande styr de också samhällsutvecklingen utan att majoriteten kan påverka. Om demokratin ska fungera , fortsätter Axelsson, så måste vi också kunna påverka ekonomin. Konsekvensen av den ojämna fördelningen har  också resulterat i att främlingsfientlighet  och Nazistiska partier vädrar morgonluft. Dessa krafter slår fegt neråt på de svaga grupperna och ifrågasätter inte den verkliga makten i samhället. Axelsson uppmanar att gå och se filmen. Vi bjuder också på fika och diskussioner efter filmen säger han.


Sidan uppdaterades senast: 2014-04-10 08:49