Nominering till Styrelse & Nämnder

Nominering till Styrelser och nämnder i Torsås kommun

Dags att Nominera S-medlem boende i Torsås kommun till Styrelse & Nämnder inför kommande mandatperiod 2015-2018

Fram till 31/10 är det nomineringstid till förtroendeuppdrag i styrelser och nämnder.

Hör av dig på mail eller telefon till: Vår egna mailadress: torsassosse@gmail.com
Telefon till ordförande Henrik. 070-2830319
Valberedningens ordförande. Roger Isberg 070-6031138

Partimedlemmar och anslutna organisationer har rätt att föreslå kandidater till styrelser och nämnder.

Förslagen kandidat ska vara tillfrågad. Namn (Benämns med: Namn, Telefon) ska lämnas skriftligt på mail eller personligen till Henrik eller Roger.

Nominerad Kandidat kommer att kontaktas av valberedningen.


Sidan uppdaterades senast: 2014-10-18 14:21