Reservation i BIN om Framtidens bibliotek

 1. Vi inom S i Torsås prioriterar SKOLAN, FÖRSKOLAN och BIBLIOTEKET lika mycket för alla måste fungera och ger en helhetsbild av satsningar för framtiden på lång sikt som återspeglas i resultaten i 9an av hur många som har gymnasiekompetens. Se vår reservation om att beslutet "Genomlysning" läggs locket på och ingen utredning hur vi ska satsa på framtidens bibliotek varken i nuvarande lokal eller på ...en ny plats/lokal. Hyresavtalet ska bara löpa på, som inget hänt och ingen vet på hur långt tid avtalet förlängs.

  2014-03-10 .

  Reservation om (Framtidens) Biblioteket i Torsås Kommun

  Bibliotekets hyreskontrakt går snart ut och framtiden för placering bör genomlysas.
  Hur ska ett bibliotek se ut i framtiden/vilket innehåll ska det ha för att möta medborgarna på bästa sätt med de ekonomiska ramar som vi har till förfogande ?

  Reservationen vänder sig mot C och alliansens motvilja att genomlysa möjligheten till vad ett Bibliotek i Torsås ska innehålla för framtiden och var det ska vara placerat. Vi vill gå in med öppna ögon och se till möjligheterna, då det kan finnas samordningsvinster vid våra 3 pågående planerade byggnationer. En nybyggnation av bibliotek skulle kunna ingå eller att biblioteket ska vara kvar där det är idag. Ska det vara kvar, måste vi veta vad det ska innehålla för framtiden och hur långt hyreskontrakt vi skriver. Vilka möjligheter vi har att bygga om i befintligt Bibliotek och vem som står för ombyggnad/renovering. Med följd av, vilken hyra får vi.
  Som beslutet nu blev kommer ingen uppsägning och omförhandling att ske av gällande hyreskontrakt, ingen vet vad det står i gällande avtal och vilken längd/hyra det blir för kommande hyresperiod om avtalet ej sägs upp i år.

  Det enda som vi vet i nämnden är: Avtalet löper till 20161231 kan sägas upp innan 20141231 och att förvaltningen klarar att göra mer än de två uppdragen ”Torskolan och Förskolorna”.


  Vi yrkade på att BIN AU skulle ta upp frågan igen på sitt april möte, för klargörande.

  Socialdemokraterna i Torsås
Sidan uppdaterades senast: 2014-03-15 21:10