GULLABO SKOLA Ogrundade beskyllningar ingen väg framåt

GULLABO SKOLA

Ogrundade beskyllningar ingen väg framåt

Jan-Åke Ehrnborg spekulerar med sin insändare i onsdagens tidning om skälet för beslutet att renovera och ändra inriktningen i Gullabo skola och förskola skulle bero på socialdemokratiskt illvilja gentemot Centerpartiet.

Ehrnborg antyder vidare att socialdemokratiska politiker skulle vara särskilt begivna till mobbning och då ofta av kvinnor. Det är en allvarlig anklagelse utan grund.

Den nya inriktningen på Gullabo skola till en renoverad förskola och en F-3 skola har föreslagits av flera skolchefer och utredningar från professionen.

Den kompetenta bedömningen har skrinlagts av tidigare majoritet trots mycket skarpa anmärkningar från Arbetsmiljöverket kring verksamheten i Gullabo och påvisade pedagogiska och sociala aspekter av en fortsatt mellanstadieundervisning i Gullabo med ett för litet elevunderlag och stora behov av modernisering i lokalerna.

Vår fortsatta överlevnad som kommun och garanten för en nära kommunal service med kvalitet bygger på att vi vågar möta de utmaningar och förändrade förutsättningar som vi ställs inför genom välavvägda och underbyggda beslut. Då duger det inte med spekulation och ogrundade beskyllningar. Det som krävs är en bred samverkan utifrån att vi tillsammans vågar se våra utmaningar och vi har modet att fatta kloka beslut för en hållbar utveckling och ett fortsatt gott liv i en livskraftig kommun.

 

HENRIK NILSSON BOKOR GRUPPLEDARE SOCIALDEMOKRATERNA, TORSÅS
SUSANNE ROSÉN ORDFÖRANDE SOCIALDEMOKRATERNA, TORSÅS

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-20 17:12