Svar till Torsås Centerparti om Torskolan

Svar till Torsås Centerparti.    2011-02-14

Vid senaste kommunvalet blev Socialdemokraterna det parti som fick flest röster av invånarna och är därmed kommunens största parti. Detta innebar att vi fick ytterligare två mandat i fullmäktige, så vi känner oss definitivt inte som några förlorare. Tvärtom!
Däremot är det lika beklämmande att se att ni i Centern fortfarande använder samma taktik som före valet och bara angriper Socialdemokraternas idéer och förslag, och inte en enda gång berättar hur ni själva tänker lösa problemen, t.ex. med den snart förfallna Torskolan. Inte någonstans nämner ni någon plan som ni i Centern har för en renovering av skolan eller hur ni ska lösa de akuta problem som finns i Gamla Skolan. Vi upprepar att Socialdemokraternas plan var att den byggnaden skulle börja totalrenoveras nu i vår och att vi därför inte ville använda oss av en typisk Centerlösning dvs. ”lappa och laga”.
Ni påstår att vi inte hade någon plan för hur resten av renoveringen skulle gå till. Ni kan gå till rektorerna eller VD för TFAB och be att få se de ritningsförslag som finns, och som bl.a. Lotta Elmbro rektor på högstadiet var med om att ta fram.  Det är fult att ljuga!
Det enda man kan uttolka i ert inlägg (för inte ens det vågar ni säga klart ut), är att ni tänker behålla folkbiblioteket där det ligger idag och fortsätta betala hyra till en extern fastighetsägare. Det ekonomiska tänket i Centern oroar oss, då man inte alls verkar förstå vinsten i att i första hand använda sig av egna lokaler. Även om de måste byggas om eller renoveras i ett inledningsskede så äger kommunen lokalerna den dag räntor och amorteringar är betalda.  I stället föredrar ni alltså att även fortsättningsvis använda skattebetalarnas pengar till att betala extern hyra år efter år för biblioteket.
En stadig elevminskning de senaste 15 åren innebär att högstadiet idag har 8-9 klasser mot tidigare 12 -13. Det innebär att det inte längre finns samma behov av antal skolsalar. Årskullarna med barn födda i kommunen fram t.o.m.2010 pekar dessutom på att det de närmaste femton åren inte kommer att bli större elevkullar. Visst hoppas vi alla på inflyttning, men att kommunen inom bara några år skulle få tillbaka de årskullar som fanns på 80 och 90-talet tror nog inte ens ni i Centern på.
Det hade absolut gått att hitta ersättningslokaler till de klasser som finns i Gamla skolan under en renovering. Hur tror ni man gör man på andra skolor som renoveras? Det som däremot inte fanns eller verkar finnas hos er över huvud taget är vilja och vilja till förändringar och förbättringar!
Angående alla de nya högavlönade chefer ni anser kommunen vara i ett sådant skriande behov av och som ni nu håller på att anställa, så vill vi bara uppmärksamma er på att vi för närvarande har en Tf skolchef som arbetar tre dagar i veckan och som sköter dessa arbetsuppgifter minst lika bra som tidigare heltidsanställda skolchefer. Detsamma gäller för Tf socialchef.  Att kvalité är viktigast gäller uppenbarligen inte för er, bara ni får stoltsera med alla kommunala chefer som ni har i Torsås!  Ni ville ju inte ens försöka hitta en effektivare och mer ekonomisk lösning på den administrativa organisationen i vår lilla kommun! 
Det enda ni inte angrep oss för i er insändare är nybyggnation av en bollhall och det får vi väl vara tacksamma för!
Till sist är det bara att beklaga alla oss skattebetalare i Torsås kommun att vi nu under Centerstyret måste fortsätta att betala dels för en dyr chefsorganisation dels till externa fastighetsägare.
Torsås Socialdemokratiska fullmäktigegrupp gm. Sören Bondesson

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-18 16:04