”Arbete är den främsta garanten för att kunna utveckla sitt eget liv”.

Orden är Stefan Löfvens, ny partiledare för Socialdemokraterna. Full sysselsättning har alltid varit den absolut viktigaste politiska frågan för vårt parti. En förutsättning för att skapa ett hållbart och jämlikt samhälle.

I Tranås kommun tas nu ett initiativ för att få ut ungdomar, som står långt från arbetsmarknaden, i praktik (se Tranås Tidning 11 februari). Bakgrunden är att Tranås kommuns kostnader för försörjningsstöd ökat oroväckande och framför allt unga människor är beroende av socialbidrag för att klara sitt uppehälle.

Vid jämförelser med andra kommuner i vår närhet, t ex Vetlanda, så har Tranås höga socialbidrag men väldigt lite av kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att få ungdomar i arbete. Den här frågan har vi socialdemokrater lyft i socialnämnden och nu finns en politisk samsyn att det är bättre att ungdomar får möjlighetet att pröva på arbetslivet istället för gå i passivitet på olika bidrag.

Men är det inte arbetsförmedlingen som ska sköta sådana här problem, undrar säkert många. Självklart, svarar vi, men politikerna kan inte sitta med armarna i kors och se en hel ungdomsgeneration i vår kommun förlora möjligheterna till ”att utveckla sitt eget liv”.

Aktiva åtgärder från kommunen ger inte bara ungdomarna en chans på arbetsmarknaden utan förhoppningen är även att kostnaderna för försörjningsstöd ska minska. Huvudskälet att söka försörjningsstöd är nämligen arbetslöshet. Och många unga har ingen a-kassa utan är tvungna att hitta sin försörjning i bidragssystemet.

Sverige har en mycket hög ungdomsarbetslöshet i jämförelser med andra länder. Tranås toppar statistiken i vårt län. Det är förödande, inte bara för individen, utan för hela samhället, att ungdomar inte får plats på arbetsmarknaden och kunna skapa sin egen försörjning. Som politiker har vi därför ett stort ansvar att vara med och försöka bryta detta.

Initiativet från Arbetscentrum och Arbetsförmedlingen i Tranås är principiellt viktigt – men i ett längre perspektiv måste vi prioritera utbildningen för att kunna angripa arbetslösheten bland unga. Kvaliteten inom skolan måste stärkas. Ingen ska behöva lämna gymnasiet utan godkända betyg. Vuxenutbildningen måste stärkas så unga kan ges en andra chans.

Det här är frågor som vi som kommunalpolitiker måste ta på högsta allvar. Arbete och utbildning hänger ihop. Förstår vi inte det lämnar vi våra ungdomar i sticket.

 

Svanthe Hansson

Ordförande

Socialdemokraterna i Tranås

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-15 19:52