Debattinlägg i Tranås Tidning 28 mars 2012

Det är med förvåning och en viss känsla av vämjelse vi har tagit del av Tranås Tidnings artiklar om ungdomsarbetslösheten och flyktingmottagandet i kommunen. Att en medborgare skriver brev till kommunens politiker och uttrycker åsikter som bygger på vanföreställningar och okunskap är i sig inget att uppröras över.

Alla har rätt att uttrycka sin åsikt. Men när det utvecklas till en kampanj att peka ut invandringspolitiken och flyktingmottagandet i vår kommun som orsak till att vi har så hög ungdomsarbetslöshet, så känner vi oss tvungna att reagera.

Det finns inga som helst belägg för att arbetslösheten i vår kommun skulle bero på att vi tagit emot för många flyktingar. Däremot vet vi att oroväckande många unga lever på försörjningsstöd och att ungdomsarbetslösheten i Tranås är den högsta i vårt län. Orsakerna till detta är flera och i Tranås är vi överens om att vi som kommunpolitiker måste agera för att fler unga ska komma i arbete, praktik och utbildning. Vi kan och måste göra mer i arbetet mot arbetslöshet och utanförskap. De unga är vår framtid – vi får inte svika vårt ansvar i den frågan.

Vi förstår att det kan vara svårt att få grepp om alla orsaker till samhällsproblem, men att söka enkla lösningar och peka ut en speciell grupp för att komma tillrätta med dessa problem, är oroväckande och vi känner igen argumentationen från andra länder och andra tider. Vi har ett demokratiskt ansvar att peka på att det finns inga enkla lösningar och vi måste våga se att det finns politiska krafter som vill utnyttja situationen för att kunna ”skylla” samhällsproblemen på invandrare och flyktingar.

Vi är överens långt över partigränserna i vårt land att vi ska ta emot människor som flyr från krig och förföljelse. Vårt land ska vara en fristad för dessa människor. Men vi måste också se till att de som kommer hit får en möjlighet att leva ett liv här där de kan arbeta och försörja sig, hitta bostäder och leva ett tryggt och normalt liv. Det ställer krav på vårt samhälle, ekonomiskt och socialt. Men det får aldrig råda någon tvekan om att vi är beredda att ta det ansvaret. Sverige är ett land, långt från krig och misär, där hjärtat är stort och våra resurser ännu större – att dela med sig till en broder och syster som flytt från tortyr, förföljelse och brutala krigsupplevelser, borde vara en självklarhet.

Och det borde också vara en självklarhet att alla goda, demokratiska krafter tar avstånd från den förenklade och intoleranta världsbild som kommit upp till ytan i Tranås Tidnings spalter de senaste dagarna. Låt oss gemensamt istället arbeta för ett öppet och demokratiskt samhälle i Tranås, som inte sopar våra samhällproblem under mattan, men som vågar stå upp för en human uppfattning där alla människor har lika värde och lika rätt. Oavsett om man kommer från Afghanistan eller Gripenberg.

Svanthe Hansson

Ordförande

Socialdemokraterna i Tranås

 

Husnyia Hasan (S)

Vice ordförande i Demokratikommittén

Tranås kommun

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-10 18:52