Campus-idén i Tranås är fantastisk, men…

Stadsvisionen antogs i politisk enighet på kommunfullmäktige 6 december 2010 där ett Campus Tranås fanns med i storleksordningen 60-120 miljoner, numera nämns nya siffror på 180 miljoner och förmodligen blir det 200 miljoner också. Det senare förslaget har medfört andra investeringar. 

Socialdemokraterna ställde sig bakom förslag till stadsvision. Det var nog en hel del av oss som tolkade visionen som just en vision. Vi har många visioner i samhället och mycket ofta är en vision något som i princip kan vara ouppnåeligt ex noll-vision dödsfall inom trafiken men det är ändå ett mål.

Det material som upptar stadsvisionen med drygt en miljard kronor i investering, det är en broschyr med kortfattade texter och mycket bilder. Det krävs mycket mer av material för att få ett beslutsunderlag värt namnet.

Vi är också tydliga med att andra investeringar som ej nämns i stadsvisionen dvs ex skolor, äldreboende, gator etc utgör viktiga faktorer för en befolkningsutveckling i Tranås kommun.

Vi socialdemokrater kan aldrig gå med på omfattande investeringar som innebär att kvalitén framförallt inom vård, omsorg och utbildning får vara med för att klara stora investeringar.

Som vi har uppfattat den ekonomiska redovisningen så innebär det, för att klara visionen, så utgår det från att vi når en befolkningsutveckling med 100 invånare per år, att driften uppgår till maximalt 98% av skattemedel, att avkastning sker från kommunala bolagen etc.

Det är inte säkert att samtliga faktorer uppnås och vi socialdemokrater kan inte ta ansvar för att verksamheten inom kommunen försämras pga. byggen som är inom stadsvisionen. Det måste vi hänföra att den styrande 5-partialliansen gör. Kanske behövs skattehöjning?

Vi ser också behov av utveckling av välfärd och då behövs nya äldreboende, skola, förskola och i synnerhet om befolkningen ska öka med 1900 personer fram till år 2025.

Vi behöver få fram en ordentlig behovsanalys och där det framgår kommunekonomiska vinster för visionsinvesteringarna.

Utbildningen i Tranås behöver bl.a nya lokaler för vuxenundervisning och nytt restaurangkök, men i vilken omfattning det kräver alla dessa investeringar får diskuteras vidare. Campus Tranås visar på så mycket fantastiska möjligheter men driftskostnadsökningar med 15 miljoner per år ska orkas med, och vi hoppas på en seriös debatt framöver. Debatten får inte handla om för eller emot Campus utan hur vi utvecklar Tranås på bästa optimala sätt utan att glömma bort våra kärnverksamheter skola, vård och omsorg men även teknisk verksamhet och kulturfrågor mm. Politiken måste se till helheten.  Ansvar får gå före populistiska utspel.

 

Svanthe Hansson                                      Anders Karlsson

Ordförande socialdemokraterna            Oppositionsråd socialdemokraterna

Tranås                                                          Tranås

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-23 18:22