Jytte Gutland höll ett inspirerande anförande på Tranås Arbetarkommuns medlemsmötet

 

Jytte började med att uttryckta sin förståelse för att vi var ledsna över det som nyligen hänt inom partiet.

Vad fick mig att välja socialdemokratin?

Jytte började med att beskriva hur hon kom att engagera sig politiskt och då i det socialdemokratiska partiet. Det var hennes pappa som fick Jytte intresserad av att vilja börja jobba med politik. Socialdemokratiska partiet uppmärksammade att man gjorde skillnad mellan män och kvinnor i vårt samhälle. Att få en jämlikhet mellan könen jobbade man därför hårt med inom partiet. Det var delvis detta som gjorde att Jytte ville ansluta sig till socialdemokraterna.

Varför förlorade vi valet 2010?

Vi förlorade valet 2010, varför gjorde vi det? Jytte gör gällande att detta började långt tidigare, kanske redan i slutet på 1990–talet. Vi förlorade fler och fler väljare vid varje val från slutet på 90-talet och framåt. Detta hände också ute i Europa bland socialdemokratiska partier. Analysen av situationen varför detta hände blev att arbetslösheten ökade och vi kunde inte möta den och åtgärda den. Vårt förtroende bland människor i vårt land sjönk hela tiden vilket påverkade våra valresultat. Vi klarade inte av att möta människor rädsla för förändring och den osäkerhet som följde av detta.

Vår, sommar, höst......

För att förklara hur denna förändring kunde hända med vårt parti så kan man göra följande liknelse. Vi var ett parti som hade en fantastiskt varm vår. Vi slogs för människors frihet. Vi fortsatte att bygga ut skolan så att fler fick chansen att utbilda sig och vi såg bland annat också till att förbättra pensionärernas rättigheter.

På sommaren kunde vi skörda frukterna av vårt arbete. Vi kunde t.ex. bygga ut fritidsverksamheter så fler kunde ta del av detta. Vi hade hög trovärdighet bland våra väljare i Sverige.

...sedan kom vintern

Vi började förlora val. Det hände tre saker, den demokratiska revolutionen. Det började med Berlin murens fall och kartan ritades om mellan öst och väst. Marknadsekonomin vann över planekonomin och kapitalismen surfade på den vågen. De tredje vågen var kommunikation. Den världen med öppna gränser är blixtsnabb och där hittade kapitalismen snabb sin plats. Politiken som är en långsammare process hann helt enkelt inte med.

Socialdemokratisk ideologi är tidlöst

Vi vill ha ett samhälle som är befriat från förtyck av olika slag och frihet åt alla. Vi har ett starkt behov av att reformera och arbete framåt.

Jytte menar att det är tre saker vi ska göra:

Det första är en politik som ger trovärdighet. Det andra är att fånga tidens trend. Idéer för klimatkrisen, Europakrisen och lokala kriser. Det tredje är att förändra vår organisation.

Vår organisation måste ses över. Våra medlemmar har en hög medelålder och vi behöver en föryngring. Varje generation måste vara representerade i vårt politiska arbete i alla led.

Turbulensen i SSU

SSU som hade en turbulens i sin rörelse organiserade om och fick igång en diskussion i hela organisationen och fick på så sätt bland annat en mer rättvis hantering Genom detta fick man en fungerande verksamhet. Jag menar, sa Jytte att vi måste se till att förändra vårt sätt att jobba inom det socialdemokratiska partiet.

Samtida frågorna är viktiga att hantera men vi har också radikala synpunkter och åsikter som kräver reformer som nästan känns omöjliga men de måste också hanteras på något sätt.

Mittenpartiet

Socialdemokraterna har idag intagit en position i mitten av det politiska livet i Sverige och har därför en liten påverkan. Om man ska driva opinion, menar Jytte, så är det inte vidare bra att ha en mitten position. Vi måste utmana och driva på för kunna påverka och förändra och förbättra. Vi måste in i sakpolitiken och forma dagordningen. Vi måste ut och bland annat prata om och driva frågor om människors lika värde.

Arbetslösheten är som ett sår i Socialdemokraterna hjärta. Den sårar vår trovärdighet. Människor har inte upplevt att vi har lyckats skapa ett samhälle där det finns jobb, där skolan kan utvecklas osv. Vi måste visa vad vi vill satsa på för att vårt land ska utvecklas och få en social hållbar utveckling och öka människors frihet. Vi måste bryta arbetslösheten. Vi måste ha svar på hur vi ska lösa problemen för de som står längst från arbetsmarknaden.

Efter detta så fick deltagrna på mötet möjlighet att ställa frågor till Jytte.

Ordförande Svanthe Hansson tackade Jytte för ett mycket intressant föredrag och överlämnade en ros 

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-01 22:34