Kombinera ungdomsjobb med utbildning

Äntligen! Nu kommer de efterlängtade ungdomsanställningarna att genomföras i Tranås kommun. Efter att socialdemokraterna lyft frågan i socialnämnden om kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som en väg att angripa de skenande socialbidragskostnaderna, så har arbetsförmedlingen och socialförvaltningen kommit med goda idéer.

Och nu ska 50 ungdomar, som står längst från arbetsmarknaden, varje år får chansen till sysselsättning inom kommunens verksamheter.

Vi socialdemokrater vill nu att kommunen ska ta ytterligare ett steg. Eftersom framtidens möjlighet att få ett arbete så tydligt hänger ihop med vilken utbildning du har, så har vi i kommunstyrelsen lagt förslaget att kombinera jobb i kommunen med möjligheten att läsa in gymnasiekompetens. För utan genomförd gymnasieutbildning kommer inte våra ungdomar klara konkurrensen om jobben i framtiden. Vi har sneglat mot den s k Västerås-modellen, som vi tror kan vara en bra idé även för Tranås, för att få ungdomar i arbete och bort från socialbidragsberoendet. Nu ska frågan utredas och vår förhoppning är att även den borgerliga alliansen ska se fördelarna med detta förslag.

Vi socialdemokrater vill att alla ungdomar ska få en chans att börja sina liv utan att hamna i utanförskap. Därför måste vi vara kreativa och pröva en lång rad idéer, så att inte de dystra siffrorna med den högsta ungdomsarbetslösheten och de högsta socialbidragskostnaderna i länet biter sig fast i vår kommun. Våra ungdomar är vår framtid – vi socialdemokrater tar deras drömmar om en framtid om jobb och frihet på allvar.

Svanthe Hansson (S)

Vice ordförande i socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2012-07-01 20:18