Replik till Anders Wilander, Tranås Tidning 4/5

Socialdemokraterna är det i särklass största partiet inom kommunalpolitiken i Tranås. Med det följer ett stort ansvar för utvecklingen i vår kommun. I den debatt om Campus Tranås som nu förs beskriver kommunalrådet Anders Wilander (M) vår politik som ”populistisk och anmärkningsvärd”.

Socialdemokraterna har tydligt och bestämt reagerat på det politiskt svajiga att driva igenom en storinvestering om 180 miljoner i ett byggprojekt utan ett seriöst underlag – samtidigt som socialtjänsten står inför stora underskott i verksamheten, skolorna brottas med sämre resultat och neddragningar och den ekonomiska osäkerheten tilltar. Vi menar att detta är att ta det ansvar som vilar på oss som politiker.

Vi är i grunden positiva till den Stadsvision (med Campus Tranås) som fullmäktige ställt sig bakom. Och vi delar Anders Wilanders uppfattning att vi får ta en bit i taget för att klara av de ekonomiska påfrestningarna. Det är just därför vi varit så tydliga. För oss går alltid våra medborgares krav på en bra skola, värdig äldreomsorg, utvecklande kultur- och fritidsverksamhet och social trygghet först. Vår åsikt är också att nödvändiga andra investeringar avseende förskolor, skolor och äldreboenden m.m. inte får trängas undan av Stadsvisionens investeringar. Här uppfattar vi nu att även Anders Wilander delar samma åsikt.

Vår inriktning är att det är svårt att besluta kring Campus Tranås och även en del andra investeringar i det som är Stadsvisionen, utan att ha mer underlag när det gäller finansiering och risker. Vad händer om nu inte alla parametrar för att klara investeringarna uppnås?

Det har redan hörts många protester mot Campus-investeringen. Det krävs därför självklart mycket mer än en ”saga”, som nu presenteras i det remissmaterial om Campus Tranås på kommunens hemsida, för att få opinionen att svänga.  Att ta till ”storytelling”, ett välkänt grepp inom reklamvärlden för att få människor att gilla en åsikt eller en vara, känns närmast lite desperat och sprider ett löjets skimmer över denna frågeställning.

Vi socialdemokrater vill satsa på skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen och kulturen i vår kommun. Om detta råder ingen tvekan från vår sida. Då är det nödvändigt att våga fatta beslut att skjuta på Campus Tranås. Den budgetprognos som visar att Tranås får 6 miljoner mer i skatteinkomster för 2012 räcker bara till att klara en del av de löneökningar och behovsökningar som redovisats från skolan och socialtjänsten.

Att i den verkligheten sväva ut i 180-miljonsinvesteringar känns inte som ett hållbart och ansvarfullt politiskt alternativ.

 

Anders Karlsson, Oppositionsråd (S)

 

Svanthe Hansson, Ordförande Socialdemokraterna i Tranås

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-24 22:00